Można zapisać dzieci do szkół podstawowych

Opublikowany 29.03.2021

Rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych Miasta Lubartów. Zapisy dzieci trwają od 29 marca do 30 kwietnia.

Rekrutacja dotyczy dzieci siedmioletnich z rocznika 2014 lub  6-letnich (rocznik 2015na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych. Natomiast dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców /opiekunów prawnych – zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym.

Po złożeniu wniosków w terminie od 4 do 10 maja będzie miała miejsce ich weryfikacja przez komisję rekrutacyjną. 17 maja zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Następnie do 28 maja rodzice muszę potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki w postaci pisemnego oświadczenia. 1 czerwca zostaną ogłoszone nazwiska dzieci przyjętych i nieprzyjętych. W czerwcu i lipcu planowana jest rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania w szkołach wolnymi miejscami.

Sylwia Cichoń

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (7581).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.