W dziale | Fakty

540 lat Brzeźnicy Książęcej

Opublikowany 29.09.2010

Rocznicę 540- lecia powstania świętowali mieszkańcy Brzeźnicy Książęcej
w gminie Niedźwiada. Główne uroczystości z udziałem mieszkańców oraz zaproszonych  gości na czele z władzami Gminy miały miejsce w niedzielę 26 września.
Pomysł upamiętnienia rocznicy powstania Brzeźnicy Książęcej powstał ponad rok temu  podczas dnia regionalnego w naszej szkole – mówi nauczycielka Grażyna Piesta. Wtedy powstał Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Założenia Miejscowości i  powstania  tablicy pamiątkowej. Realizacja przedsięwzięcia  kosztowała dużo trudu. Społecznie 2_IMG_2789pracowało wiele osób. Niedzielna uroczystość to lekcja historii regionalnej i patriotyzmu. Ojczyzna nasza, narodowość i przywiązanie do tradycji to wartości, których nie możemy wykreślić z naszej pamięci. Patriotą nie jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale jest się nim także na co dzień, wtedy, gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy dba się o język polski, kiedy pamięta się o ważnych wydarzeniach, rocznicach-dodaje.
Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się w 1469 roku i wtedy była to Wola Brzeźnicka – wynika z informacji dyrektora miejscowej szkoły i mieszkanki  Brzeźnicy Anny Krupy.  Nazwa Wola Brzeźnicka  była zapisywana do roku 1487. W roku 1626 należała do księcia Janusza Zasławskiego i od jego tytułu nazwano ją Brzeźnicą Książęcą. W XVIII wieku Brzeźnica była własnością księżnej, która pochodziła ze znanego rodu Sanguszków. Po wydaniu dekretu carskiego tzw. „ukazu”, część majątku księżnej została rozdana chłopom pańszczyźnianym, część sprzedana tzw. ukazowcom. Ziemię w samym środku dworu zakupił chłop o nazwisku Maciej Budzyński i ofiarował plac pod budowę kościoła. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w latach trzydziestych ksiądz Antoni Zieliński obmurował drewnianą kaplicę i tak stanęły mury kościoła. Z jego inicjatywy i  druha Józefa Michny powstała  w 1922r. najstarsza w gminie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnie jednostka liczy ok. 25 druhów, prezesem jest Bogdan Piesta, komendantem Mirosław Kalbarczyk. Mówiąc o historii wsi, nie można pominąć znaczenia „kaganka oświaty” dla miejscowego społeczeństwa. Okoliczne tereny  znajdowały się pod zaborem rosyjskim. Władze carskie nie pozwalały na naukę w języku polskim. W związku z tym odbywało się tajne nauczanie prowadzone przez miejscowego organistę. W 1915 roku dzięki staraniom księdza Kimaczyńskiego utworzono prywatną szkółkę, gdzie lekcje prowadziła jedna nauczycielka. W latach 1925 – 26 pracująca na terenie wsi nauczycielka Marcelina Romanowska zakupiła z własnych środków budynki gospodarcze, następnie zaadoptowane na pomieszczenia szkolne. Budynek ten w latach 1952 – 53 został odkupiony przez miejscowe społeczeństwo.  W maju 1964r. dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły Mariana Tomasiewicza i tutejszej społeczności, zostały rozpoczęte w czynie społecznym prace ziemne przy budowie nowej szkoły. 21 czerwca 1964r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod gmach nowego budynku, a 14 listopada 1965r. oddano do użytku nową szkołę.
Sid

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (3929).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.