W dziale | Fakty

Witryna Teatralna 2015

Opublikowany 23.11.2015

Jak co roku, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie zaprasza do spędzenia listopadowego, niedzielnego popołudnia na „Witrynie Teatralnej” 29 listopada 2015r. o godz. 16.00. w sali widowiskowej Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie przy ul. Chopina 6.

Wystąpią: Teatr Panopticum z MDK „Pod Akacją” w Lublinie, ” Teatr „Pierwsze kroki” z ZS nr 5 w Lublinie, pan Jacek Brzeziński z Teatru Provisorium z Lublina, Teatr Trupa i Teatr Ruchu „Motus” z PMDK w Lubartowie oraz wychowankowie pracowni teatralnej, muzycznej, tanecznej i plastycznej PMDK.

witryna2015trupa witryna2015 witryna2015motusfotolakrupa witryna2015panopticumobywatels witryna2015teatrpierwszekroki

„Witryna Teatralna” to niekonkursowy przegląd teatrów młodzieżowych, do udziału w którym PMDK w Lubartowie zaprasza teatry młodzieżowe z terenu województwa lubelskiego. Na „Witrynie” prezentowały się do tej pory teatry lubelskie (teatr Panopticum z MDK „Pod Akacją” , teatr tańca „Scena Es”, „Fatum” i teatr „Nowy Niebieski” z DK SM „Czechów”, Teatr Satyry „Zielona Mrówa” z Bursy Szkół Artystycznych, „Teatromania” z Bursy Szkolnej nr 5) oraz z regionu (Teatr „Gdańska 4” z MDK w Puławach, grupa teatralna DK w Kocku, Grupa Teatralna II LO w Lubartowie, Teatr Przecinek z Ostrowa Lubelskiego) oraz przedstawiciele naszej placówki (Teatr Trupa, Postrze-lenie, Grupa „No”, „Demon” „Sznurowadło”). Jest to największa impreza o profilu teatralnym w Lubartowie, na widowni zasiada zwykle ok. 150 – 200 osób. Najważniejsze cele tej imprezy to edukacja teatralna wychowanków PMDK, stworzenie im warunków integracji z młodymi artystami z innych ośrodków oraz przedstawienie dorobku teatrów młodzieżowych mieszkańcom miasta i powiatu lubartowskiego.

Gościem specjalnym tegorocznej „Witryny Teatralnej” będzie pan JACEK BRZEZIŃSKI z Teatru Provisorium z Lublina, założonego w Lublinie 1972 r. teatru studenckiego, funkcjonującego do dziś w Centrum Kultury w Lublinie. Teatr Provisorium to zdobywcy najważniejszych nagród teatralnych na festiwalach nie tylko w Polsce, ale i na świecie, m.in. w Edynburgu

(dwukrotnie zostali uhonorowani nagrodą Fringe First), w Rijece i Sarajewie.

Pan Jacek Brzeziński opowie o działalności Provisorium w krótkiej prelekcji, wzbogaconej materiałami audiowizualnymi.

„Witryna Teatralna” realizowana jest w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych . Wstęp wolny.

 

 

 

Na Witrynie Teatralnej zagrają:

Teatr Trupa, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie

ZIMOWY POGRZEB

Scenariusz: Hanoch Levin

Reżyseria: Jolanta Tomasiewicz

Występują: Jan Filip, Maja Słomińska, Weronika Weremczuk, Milena Majewska, Bartłomiej Brodawka, Julia Słomińska, Ole Kozdraj, Kamil Żebrowski, Aleksandra Sajda, Katarzyna Rybacka

„Zimowy Pogrzeb” Hanocha Levina to burleska w ośmiu odsłonach.

W swoich ” komediach domowych” udaje się autorowi zachować równowagę między tragizmem a komizmem. Dzięki temu jego utwory mogą w jednakowym stopniu budzić śmiech i powodować łzy. Połączenie elementów tragizmu i komizmu wywołuje efekt groteski i obcości. w swoich dramatach Levin w mistrzowski sposób odsłania prawdę o człowieku, obnaża słabości i to co każdy chce pozostawić na zawsze w ukryciu, czego się wstydzi, o czym chciałby zapomnieć.

Teatr TRUPA działa w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie od 1994r. Teatr tworzył spektakle i etiudy w oparciu o dramaty i prozę T. Różewicza, W. Gombrowicza, S. Mrożka, K.I. Gałczyńskiego, T. Boya- Żeleńskiego. W ostatnich latach zespół często realizował spektakle w różnych konwencjach teatralnych często bazujących na wyobraźni wyrażanej poprzez ekspresję ruchową i muzykę. W spektaklu „Zimowy pogrzeb” Hanocha Levina, grupa powróciła do pracy ze słowem, potwierdzając, że niezależnie od konwencji teatralnych, dobry warsztat aktorski oraz konsekwentna i precyzyjna reżyseria buduje teatr, który przemawia do widza, celnie przekazuje przesłanie spektaklu. Nie dziwi więc fakt, iż Teatr TRUPA jest laureatem wielu nagród wojewódzkich i ogólnopolskich: I Nagrody na wojewódzkich i III Nagrody na Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „Zwierciadła”. Aktorzy Trupy za swoje role w spektaklu „Zimowy pogrzeb” otrzymali na festiwalach teatralnych nagrody indywidualne: Jan Filip otrzymał wyróżnienie aktorskie na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Młodzieżowych i Kabaretów „Młody Teatr” – Scena Młodych 2015 i XII Spotkaniach Teatralnych „Zwierciadła”, gdzie podzielił podium z kolegą z zespołu, Bartłomiejem Brodawką, laureatem I nagrody aktorskiej . Działalność teatru została zauważona przez organizatorów III i IV Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych WTOOPA w Bielsku-Białej i w Krakowie, gdzie Trupa prezentowała swój spektakl wobec kolegów z całej Polski.

Czas trwania: 40 min.

Teatr „Pierwsze Kroki”, Zespół Szkół nr 5 w Lublinie

ŚWIAT WEDŁUG BUTÓW

Scenariusz: zespół, na podstawie tekstu Beaty Kieras

Reżyseria: Małgorzata Olewińska- Kiszczak

Występują: Katarzyna Chęckiewicz, Magdalena Chara, Natalia Witek, Bernada Gruszka, Angelika Jaworska, Wiktoria Rozpędowska, Damian Michna, Amelia Czerniak, Kamil Wąs, Norbert Partyka, Karol Jaworski

Skutki alkoholizmu i związana z nim degrengolada – tak zdawkowo określić można temat spektaklu Teatru „Pierwsze Kroki” z Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. Przedstawienie podejmuje próbę przełożenia na język teatru problemów wstydliwych, w realnym świecie nierzadko skrywanych i na pewno trudnych. Jak mówić o przemocy domowej, zaburzonych relacjach w rodzinie, smutku i zagubieniu najmłodszych, by nie epatować złem? W tym spektaklu o problemach ludzi – opowiadają buty… Zamierzeniem zespołu nie było bowiem budowanie atmosfery permanentnego przygnębienia – może raczej refleksja, zmierzająca do uniwersalnego wniosku, że nawet człowiek głęboko uzależniony od używek może wyjść z nałogu – jeżeli znajdzie w sobie siłę i wokół pomocnych ludzi. Problematyka sztuki powoduje, że spektakl zmienia klasyczną przestrzeń teatralną – zespół gra bez „czwartej ściany”, momentami zupełnie bez poddziału na widownię i scenę.

„Pierwsze Kroki” to szkolny teatr, działający nieprzerwanie od 10 lat. Skupia młodzież w wieku licealnym – wyłączywszy rocznik tuż przed egzaminem maturalnym – zatem skład grupy zmienia się rokrocznie . Zespół nie ma preferencji repertuarowych – partyturą teatralna może być każdy tekst , który zainspiruje grupę. Teatr działa „akcyjnie” – jednak w roku szkolnym przygotowuje nie mniej niż jedną premierę. Reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym, prace bywają zauważone

Czas trwania : 30 min.

Teatr Panopticum, Młodzieżowy Dom Kultury “Pod Akacją” w Lublinie

OBYWATEL „S”

Scenariusz i reżyseria: Mieczysław Wojtas

Muzyka i przygotowanie wokalne: Piotr Tesarowicz

Występują: Mateusz Szejka, Gabriela Bryłowska, Mateusz Piłat, Paulina Iwan, Filip Skóra, Marcelina Kowalczyk, Jakub Oszust.

Obywatel „S” jest poetyckim obrazem człowieka zagubionego, poszukującego własnej tożsamości w świecie schematów, norm, zakazów i nakazów. Bunt bohatera spektaklu wobec konformistycznym postawom społecznym środowiska, które go otacza, rysuje wprawdzie perspektywę odnowy świata ale pozostawia nas jednocześnie w niepewności i lęku przed nieznanym. Wszystkie swoje niepokoje młodzi aktorzy Teatru Panopticum próbują oddać pełnymi ekspresji środkami scenicznymi i wyśpiewać słowami współczesnych poetów.

Czas trwania: 30 min.

THE SWEET AND BITTER FOOL

Scenariusz : Mieczysław Wojtas i Jerzy Wrzos

Reżyseria : Mieczysław Wojtas

Muzyka i przygotowanie wokalne : Piotr Tesarowicz

Konsultacja językowa : Jerzy Wrzos

Występują : Oskar Rybaczek, Magda Sykut, Aleksandra Palczewska, Mateusz Szejka, Mateusz Piłat, Paulina Iwan, Łukasz Twardzik, Wiktor Palak.

Teatr zaprezentuje skróconą, muzyczną wersję spektaklu The Sweet and Bitter Fool opartego na wybranych wątkach dramatu Król Lear Williama Szekspira. W tak skonstruowanym obrazie scenicznym kluczowe znaczenie ma silnie zindywidualizowana postać Błazna karmiącego widza refleksyjno-filozoficznymi mądrościami i życiowymi maksymami. Jego rolę chwilami przejmuje chór, stając się jednocześnie błaznem zbiorowym, który wokalnym komentarzem pointuje wcześniej wybrzmiałe myśli po połowie w języku Szekspira i w języku polskim.

Czas trwania: 15 min.

Teatr Panopticum Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie rozpoczął swoją działalność artystyczną i edukacyjną w roku 1985.

Skupia głównie młodzież licealną ale także gimnazjalną oraz studencką. Prowadzi szeroko pojętą edukację teatralną; młodzież poznaje warsztat aktorski, pogłębia wiedzę o teatrze, realizuje spektakle i widowiska sceniczne oraz rozwija kulturę teatralną. W Panopticum setki młodych ludzi zdobywały swoje pierwsze doświadczenia i warsztat teatralny, z których wielu zostało znanymi aktorami, reżyserami, scenografami i krytykami teatralnymi współpracującymi z polskimi i zagranicznymi teatrami, filmem, radiem oraz telewizją.

Teatr Panopticum jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych nagród, w tym nagrody międzynarodowej organizacji teatralnej ASSITEJ , dwóch „Złotych Masek” zdobytych na Ogólnopolskim Forum Teatrów Młodzieżowych w Poznaniu organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nagrody centralnej TKT w Krakowie, i kilku nagród Ministra Kultury I Sztuki , Ministra Edukacji Narodowej oraz TVP 1 . Wielokrotnie występował w Niemczech i Finlandii stale współpracując z młodymi teatrami niezależnymi oraz ośrodkami polonijnymi. Uczestniczył w Światowym Kongresie Teatralnym i European Youth Theatre Encownter w Ankarze oraz w międzynarodowym projekcie teatralno-ekologicznym Message in a Bottle w Londynie.

O Teatrze Panopticum powstało kilka reportaży telewizyjnych zrealizowanych przez ośrodki regionalne, film dokumentalny TVP 1 Szef , którego bohaterem jest Mieczysław Wojtas. Przez TVP 1 został również zarejestrowany spektakl Realium Abstrakcji , nagrodzony „Złotą Maską”, kilkukrotnie emitowany na antenie ogólnopolskiej.

Założycielem Teatru Panopticum, kierownikiem artystycznym, reżyserem, „Szefem” (tak nazywa go młodzież), od samego początku jest Mieczysław Wojtas.

Teatr Ruchu MOTUS, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie

CHWILA ZAPOMNIENIA

Reżyseria i choreografia: Eliza Maruszak

Występują: Joanna Tomasiak, Monika Firlej, Justyna Kobyłka, Emilia Bober, Anna Humeniuk, Eliza Sagan, Alicja Mazurek

Teatr Ruchu „Motus” działa w PMDK w Lubartowie od 2012r. Zespół tworzy młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Lubartowa i okolic. Grupa pracuje w technice tańca współczesnego, tworzy etiudy oraz spektakle bazujące na tej technice tanecznej z elementami gry aktorskiej oraz pantomimy. Teatr Ruchu „Motus” często prezentuje swoje umiejętności na imprezach i przeglądach zarówno o zasięgu powiatowym, jak i wojewódzkim (przegląd „Scena Młodych” w Lublinie, Wojewódzkie Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych w Puławach). Na „Witrynie Teatralnej” zespół zaprezentuje spektakl „Chwila zapomnienia”. Jest to trzecia realizacja grupy, po „Projekcie tango” i „Marionetce”.

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (7182).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.