W dziale | Fakty

Budżet Obywatelski – 3 dni głosowania

Opublikowany 02.12.2016

Przez 3 dni mieszkańcy Lubartowa mogą głosować na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.  Do wyboru jest 14 projektów, a łączna kwota do wydania w tym budżecie to 638 tys złotych. Głosowanie odbywa się w dniach od 4 do 6 grudnia  w godz. 8.00 – 20.00 w Urzędzie Miasta Lubartów.

ratusz jesienny1

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza miasta Lubartów Nr VII/447/2016 z dnia 17 października 2016r. głosowanie nad projektami zgłoszonymi przez mieszkańców miasta Lubartów do Budżetu Obywatelskiego 2017 roku odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 w sali nr 10 w dniach:

4 grudnia 2016 roku w godzinach 800 – 2000

5 grudnia 2016 roku w godzinach 800 – 2000

6 grudnia 2016 roku w godzinach 800 – 2000

W głosowaniu może brać udział każdy mieszkaniec Gminy Miasto Lubartów stale zamieszkały na jej terenie, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.

Na karcie do głosowania będą umieszczone projekty zarekomendowane pozytywnie przez Burmistrza Miasta oraz przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Projekty będą umieszczone na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych projektach na karcie do głosowania. Głosujący może wybrać maksymalnie 3 projekty.

Głos jest nieważny, gdy głosujący nie zaznaczy znakiem „X” żadnego projektu lub zaznaczy znakiem „X” więcej niż 3 projekty.

Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski w 2017r. (638 000 zł).

Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

Uwaga!

Przed otrzymaniem karty do głosowania, głosujący zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.

Lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców:

 1. Aplikacja miejska LeO

(aplikacja na smartfony z systemem Android, iOS i Windows Phone przeznaczona dla wszystkich mieszkańców Lubartowa, służąca lepszej integracji lubartowian ze swoim miastem – szacunkowy koszt 127 000 zł)

 1. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED

(zakupienie i zamontowanie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED – szacunkowy koszt 11 900 zł)

 1. Budowa automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta Lubartów

(instalacja nowoczesnych automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta Lubartów – szacunkowy koszt 310 000 zł)

 1. Budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej

(budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej przy ul. Batalionów Chłopskich – szacunkowy koszt 44 000 zł)

 1. Budowa placu zabaw na działce nr 83/17 przy ul. Łokietka w Lubartowie

(budowa placu z montażem urządzeń do zabawy dla dzieci – szacunkowy koszt 200 000 zł)

 1. Eko-stadion czyli budowa zieleni parkowej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi (urządzenia sportu i rekreacji) na „Osiedlu Garbarskim”

(budowa zieleni parkowej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi – czyli tzw. EKO-stadionu otoczonego zielenią parkową – szacunkowy koszt do 319 000 zł)

 1. L` ART Festiwal 2017

(jubileuszowa edycja festiwalu sztuki organizowanego cyklicznie w ostatni weekend sierpnia – szacunkowy koszt 70 000 zł)

 1. Latające Jarmarki u Sanguszków

(zakup 15 drewnianych domków handlowo – wystawienniczych na imprezy plenerowe, kiermasze świąteczne i pozostałe imprezy miejskie oraz przygotowanie przyłącza energetycznego potrzebnego do podłączenia lodówek i wag elektronicznych – szacunkowy koszt 75 250 zł)

 1. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Chmielnej

(odnowienie i modernizacja miejskiego placu zabaw, urządzenie siłowni zewnętrznej – szacunkowy koszt 59 000 zł)

 1. Oświetlenie ulic Stefana Batorego i Zygmunta II Augusta

(budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na długości ok. 300 m – szacunkowy koszt 100 000 zł)

 1. Rozegrany Lubartów – „Miasteczko gier” – czyli stoliki do gier w centrum miasta – w szachy, brydża, chińczyka, piłkarzyki

(zakup i montaż betonowych stołów do różnego rodzaju gier (szachy, warcaby, brydż, piłkarzyki, szachy plenerowe) – szacunkowy koszt 45 000 zł)

 1. Siłownie plenerowe

(utworzenie 4 siłowni plenerowych do swobodnego użytkowania przez młodzież i dorosłych mieszkańców miasta w następujących lokalizacjach: przy Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Kasztanowej i Chmielnej, osiedle 3 Maja, przy ul. Różanej i Słonecznej – szacunkowy koszt 120 000 zł)

 1. Upamiętnienie Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej

(usytuowanie w miejscu istnienia w latach 1909-1948 Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej przy ul. Mickiewicza 6 w Lubartowie symbolicznego kamienia z tablicą pamiątkową – szacunkowy koszt 6 000 zł)

 1. Wyposażenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubartowie

(wyposażenie uniwersytetu w brakujące sprzęty dla seniorów: komputer, monitor, biurko komputerowe, krzesło obrotowe, szafa, zestaw dla prezentacji multimedialnej: laptop, projektor, ekran i inne – szacunkowy koszt 10 000 zł)

Ze szczegółami projektów zgłoszonych przez mieszkańców można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubartów, pokój nr 206, jak również na stronie www.lubartow.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2017.

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (7605).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.