W dziale | Fakty

Dziś sesja Rady Miasta

Opublikowany 23.02.2016

XIV sesja Rady Miasta Lubartów odbędzie się we wtorek 23 lutego o godz. 16:00, w sali obrad Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. SPRAWOZDANIE Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBARTÓW ZA ROK 2015.
6. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2015R. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W 2016R.
7. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW I PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
a) zmiany uchwały Nr XLIV/281/10 Rady Miasta Lubartów z dnia 1 czerwca 2010r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
b) określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów,
c) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lubartowie w obrębie 10 – Lubelska.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokołów:
a) z XII sesji Rady Miasta w dniu 19 listopada 2015r.;
b) z XIII sesji Rady Miasta w dniu 22 grudnia 2015r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (6530).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.