Ilustracje do „Faraona” w lubartowskim muzeum

Muzeum Regionalne w Lubartowie prezentuje na swojej czasowej wystawie barwne ilustracje przygotowane przez Edwarda Okunia do specjalnego wydania „Faraona” Bolesława Prusa. Prace te przechowywane są w Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie i stamtąd zostały do Lubartowa wypożyczone.

Wydawnictwo Gebethnera i Wolffa zaplanowało opublikować w 1914 r. specjalne wydanie „Faraona” z ilustracjami. Pracę tę zlecono malarzowi Edwardowi Okuniowi, który wykonywał ilustracje do „Chimery”. Artysta, aby dobrze przygotować się do tego zadania i prawidłowo uchwycić istotę malarstwa starożytnego Egiptu udał się do ziemi faraonów i piramid. Tam właśnie z początkiem 1914 roku powstał cykl tych pięknych ilustracji, przepełnionych symboliką religii starożytnego Egiptu.
Wystawa przypomina także ważniejsze fakty z życiorysu Bolesława Prusa, szczególnie dotyczące powstania styczniowego, w którym pisarz brał udział na Lubelszczyźnie oraz związane z bytnością pisarza w naszym mieście. Niektóre epizody lubartowskie pojawiły się w jego twórczości literackiej i dziennikarskiej. Wyeksponowane są wybrane pierwodruki powieści tego znanego pisarza oraz niektóre numery dawnych czasopism, z którymi współpracował B. Prus, np. Ateneum czy Tygodnik Ilustrowany.

DSC_4499 DSC_4500 DSC_4502 DSC_4505 DSC_4506 DSC_4507 DSC_4508 DSC_4510 DSC_4511 DSC_4512 DSC_4513 DSC_4515 DSC_4516 DSC_4517 DSC_4518 DSC_4519 DSC_4520 DSC_4521 DSC_4522