W dziale | Fakty

Klasa o profilu piłka nożna

Opublikowany 29.03.2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. P. FIRLEJA W LUBARTOWIE

OGŁASZA NABÓR DO V KLASY SPORTOWEJ

O PROFILU PIŁKA NOŻNA

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu piłka nożna chłopców z roczników 2008 i 2009 – obecne 4 klasy Szkoły Podstawowej.

    1. Informacje ogólne:

  1. W roku szkolnym 2019/2020 utworzona zostanie klasa sportowa o profilu piłka nożna dla uczniów kończących 4 klasę szkoły podstawowej, realizująca 10 godzin wychowania fizycznego, w tym 6-o godzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłka nożna.

  2. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.

  3. Szkolenie ukierunkowane realizowane będzie we współpracy z klubami młodzieżowymi: MOSiR Lubartów i Orlik Lubartów.

4. Test sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tej klasy odbędzie się 07.06.2019r. (piątek) o godzinie 16.00 na obiektach sportowych szkoły.

  1. Warunkiem przystąpienia ucznia do Testu Sprawności Fizycznej jest wcześniejsze złożenie oświadczenia przez rodziców (prawnych opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym teście.

II. Zasady rekrutacji:

1. Do klasy sportowej może być przyjęty kandydat, który złoży:

a. kartę zgłoszenia lub podanie o przyjęcie do klasy w terminie:

01 kwietnia – 30 maja 2019r.

b. zaliczy Test Sprawności Fizycznej.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji – Arkadiusz Smolarz 506037147

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (5967).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.