W dziale | Fakty

Konkursy na realizację zadań pożytku publicznego w roku 2016

Opublikowany 19.01.2016

BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW zaprasza do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w roku 2016 zadań pożytku publicznego.

1. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • turystyki i krajoznawstwa
  • rewitalizacji społecznej i kulturalnej Rynku II, tj. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na zrewitalizowanym Rynku II,
  • ochrony i promocji zdrowia, , w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

2. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  • rewitalizacji społecznej i kulturalnej Rynku II, tj. inicjatywy kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów, wystaw, plenerów, występów teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych, realizowanych na zrewitalizowanym Rynku II.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do 5 lutego 2016 roku.

Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie konkursów, które odbędzie się w dniu 26 stycznia w dwóch turach w godzinach 10:00-12.00 oraz 16:00-18:00 w sali konferencyjnej urzędu miasta na parterze. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej miastawww.lubartow.pl.

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (7581).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.