W dziale | Fakty

Miasto chce przejąć Muzeum Regionalne

Opublikowany 30.04.2014

Uchwałę o utworzeniu miejskiej instytucji pod nazwą Muzeum Ziemi Lubartowskiej podjęli radni na wczorajszej sesji Rady Miasta (29 kwietnia). Decyzja ta ma uchronić lubartowskie muzeum przed likwidacją i utratą eksponatów, które wywodzą się z całego powiatu lubartowskiego.Longin Tokarski

 Muzeum Regionalne w Lubartowie powstało w 1966 roku. Od 1975 roku podlegało  Muzeum Okręgowemu w Lublinie, a w 1991 roku zostało przekształcone w oddział zamiejscowy Muzeum Lubelskiego w Lublinie.  Siedzibą placówki stał się zabytkowy XIX -wieczny dworek ofiarowany miastu na cele kulturalne przez byłego powiatowego lekarza weterynarii dr Stefana Werchrackiego.

 W ostatnich latach dyrekcja Muzeum Lubelskiego podjęła starania o przekazanie prowadzenia swoich oddziałów zamiejscowych, w tym także muzeum lubartowskiego lokalnym samorządom. Działania te w 2013 roku zaakceptował zarząd województwa.

 Kroki w celu uchronienia muzeum przed likwidacją podjął burmistrz Janusz Bodziacki.

Podpisałem porozumienie, które określa warunki ewentualnego przejęcia placówki i harmonogram działań. Muzeum Lubelskie jest gotowe przekazać miastu prawo własności nieruchomości przy ul. Kościuszki, ruchomości znajdującej się w budynku oraz muzealiów – poinformował podczas sesji.

 Podkreślił także, że w pismach zarówno do zarządu województwa,  jak i dyrekcji Muzeum Lubelskiego sugerował, aby prośba o przejęcie placówki, skierowana była również do samorządu powiatowego i samorządów gminnych, z uwagi na ponadlokalny charakter lubartowskiego muzeum. Jednak żaden z tych samorządów nie podjął żadnych działań w tej sprawie.

 Podjęcie decyzji przez radnych o przejęciu placówki poprzedziła dyskusja. Część radnych zwracała uwagę, że lubartowskie muzeum odwiedza mało osób i potrzebna jest jego reorganizacja i nowy pomysł na prowadzenie. Burmistrz tłumaczył, że do tej pory możliwości muzeum były ograniczone ze względu na niski budżet przyznawany przez muzeum w Lublinie, a przejęcie muzeum przez miasto jest szansą na poprawę jego funkcjonowania.

 – Teraz podejmujemy decyzję o tym, czy to muzeum będzie, czy nie. Natomiast po tej uchwale , zgodnie z zapisami w statucie, będą możliwe działania, które doprowadzą do organizacji takiego muzeum, jakie naszym zdaniem jest potrzebne – mówił radny Andrzej Sekuła.

 Radny Andrzej Kardasz podkreślił, że większość zbiorów naszego muzeum pochodzi spoza miasta.  – Dziwi stanowisko powiatu, że nie czuje potrzeby prowadzenia tej jednostki. Niewybaczalne byłoby, gdyby zbiory, które gromadzimy od wielu lat, zostały przekazane do Lublina – mówił.

 Za utworzeniem miejskiej instytucji pod nazwą Muzeum Ziemi Lubartowskiej głosowało 14 radnych, 2 wstrzymało się od głosu (Jacek Tomasiak, Jacek Bednarski). Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć Sejmik Województwa Lubelskiego.

Obecnie lubartowskie muzeum posiada w swoich zbiorach 2546 eksponatów z dziedziny entografii, historii, sztuki, numizmatyki i archeologii. Najbogatszy zbiór stanowią eksponaty etnograficzne świadczące o sztuce i kulturze ludowej. Duża część zbiorów to dar samych mieszkańców ofiarujących swoje pamiątki rodzinne. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, badawczą, edukacyjną, artystyczną i wydawniczą, skierowaną do mieszkańców miasta i okolic.Wiele inicjatyw prowadzonych jest wspólnie z Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym, które ma tu swoją siedzibę.

<kw>

foto : Piotr Opolski

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (918).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.