W dziale | Fakty

Miasto inwestuje i planuje

Opublikowany 17.09.2015

Ciepłe miesiące wakacyjne Lubartów wykorzystał na niezbędne remonty, budowę nowych chodników i dróg. W planach inwestycyjnych są między innymi remonty nawierzchni dróg oraz energooszczędne oświetlenie ulic lampami LED.

Zakończył się kolejny etap budowy ulicy Kozłowieckiej. Pierwsze prace związane z tą inwestycją rozpoczęły się w 2012 roku. Nowa nawierzchnia Kozłowieckiej ma ponad 400 metrów. Na nieco ponad 200 metrach została wykonana podbudowa z masy asfaltowej, a później na całości warstwa ścieralna. Powstały pobocza utwardzone kruszywem oraz tak zwane oznakowania poziome z masy chemoutwardzalnej. Ma ona lepsze niż zwykła farba właściwości odbijające światło, przez co jest lepiej widoczna. Na całej długości ulicy wykonane zostały rowy odwadniające.

Wartość inwestycji ogółem to ponad 700 tys. zł.

inwestycje_4

ul. Kozłowiecka

Nowe chodniki i remonty dróg

Miasto dokończyło inwestycję polegającą na przebudowie odcinka ul. 1 Maja między ul. Lawendową a ul. Szkolną. Wykonana została nowa nawierzchnia drogi z masy asfaltowej, wymieniono krawężniki, przebudowano parkingi. Powstała nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej. W ramach tego zadania wykonane zostały barierki w obrębie wyjść ze szkoły i przejść dla pieszych. Powstało również nowe oznakowanie przejścia dla pieszych, na tak zwanym progu zwalniającym.

inwestycje_5

Bramki i oznakowanie przed Szkołą Podstawową nr 3

Przy Szkole Podstawowej nr 4 powstał chodnik z betonowej kostki brukowej, wzdłuż całej długości ulicy Kosmonautów. W ramach tej inwestycji przebudowane zostały istniejące zjazdy. Koszt inwestycji to 160 tys. zł.

Remonty ulic

Uciążliwe dla kierowców było skrzyżowanie ul. Nowodworskiej z drogą biegnącą do Solbetu. Miasto wykonało odwodnienie w tym miejscu, dzięki temu zlikwidowany został problem rozlewiska wody. Podobny problem rozwiązano przy ul. Lubelskiej. Firma, która buduje w Lubartowie sklep „Topaz” wykonała na własny koszt kanalizację. W czasie realizacji inwestycji została rozbudowana istniejąca sieć tak zwanego „burzowca” w ulicy Lubelskiej. Na wyremontowanym odcinku są nowe kratki kanalizacyjne.

inwestycje_2

Na skrzyżowaniu z ul. Nowodworską tworzyło się rozlewisko wody
 

 

Plany inwestycyjne

W tegorocznych planach Miasto ma jeszcze wykonanie remontu nawierzchni ulicy Akacjowej w Lubartowie. Będzie on polegał na podwójnym utrwaleniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni z tłucznia. Koszt inwestycji wyniesie ok. 150 tys. zł.

Ponadto w budżecie zabezpieczone są pieniądze na przebudowę nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Lubelskiej, za biblioteką miejską, na Osiedlu Powstańców Warszawy.

Gotowe są projekty energooszczędnego oświetlenia ulic: Jaśminowej i Czeremchowej oraz Zygmunta I Starego i ul. Piaskowej w kierunku Wieprza. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku miasto rozpocznie inwestycję.

(J.A.) foto: P.Opolski

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (7459).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.