W dziale | Fakty

Ostatnie chwile na spis powszechny

Opublikowany 09.09.2021

To już ostatnie dni na wzięcie udziału w Narodowym Spisie Powszechnym. Przypominamy, że trwa on do 30 września i jest obowiązkowy. Uniknij kary i spisz się. Można dokonać spisu w Urzędzie Miasta Lubartów, gdzie codziennie do godz. 19.00 pełnione są dyżury w tej sprawie.

Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Spisy realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, co umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych.
Główną formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego – ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność.
Podczas spisu powszechnego obywatele muszą odpowiedzieć na pytania o dane osobowe (imię, nazwisko, pesel), adres zamieszkania, ilość osób w mieszkaniu, podać osoby przebywające za granicą, relacje rodzinne, informacje dotyczące mieszkania – kto jest właścicielem, powierzchnię, liczbę pokoi. Jest też kwestionariusz osobowy, gdzie należy podać narodowość, kraj urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, poziom wykształcenia, aktywność zawodową, wyznanie religijne czy sprawy zdrowotne.
Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli.
Szczegółowe informacje na stronie https://spis.gov.pl/

SC

 

 

 

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (8108).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.