W dziale | Fakty

Prokuratura informuje

Opublikowany 03.09.2010

„Prokuratura Rejonowa w Lubartowie zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie Ds. 444/10/S, za których uznaje się wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, że nadzorowane przez tutejszą prokuraturę śledztwo w sprawie wyrządzenia w okresie od marca 2006 r. do dnia 22 marca 2010 r. w Lubartowie znacznej szkody majątkowej w mieniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie poprzez nadużycie udzielonych uprawnień, a także niedopełnienie ciążących obowiązków poprzez obowiązany do zajmowania się jej sprawami majątkowymi Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, tj. o czyn z art. 296 § 1 kk – zostało umorzone postępowaniem z dnia 26 lipca 2010 r. wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego, tj. na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk.
Wobec powyższego, pokrzywdzonym, którzy w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zawiadomienia zwrócą się do tutejszej jednostki Prokuratury o wydanie im odpisu postanowienia, mogą następnie w terminie zawitym kolejnych 7 dni od dnia doręczenia im tegoż odpisu, złożyć zażalenie na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1 kpk oraz art. 465 § 2 kpk, art. 131 § 2 i 3 kpk). Zażalenie składa się za pośrednictwem prokuratora, który wydał zaskarżone postanowienie. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122§ 1 i 2, art. 460 kpk).”

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (3929).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.