W dziale | Fakty

„Radni odpowiadają” – radny miejski, Jarosław Siwiec

Opublikowany 29.03.2013

Z moich deklaracji wyborczych zrealizowałem…

Efektywna realizacja deklaracji wyborczych pojedynczego radnego jest możliwa w dużej mierze przy poparciu  ze strony pozostałych radnych.  Poprawa wizerunku miasta to gra zespołowa. Startując w wyborach samorządowych każdy z nas był członkiem jakiegoś komitetu wyborczego, a wiec grupy ludzi, która ma wspólne cele i wspólnie je osiąga. Wspólne dla wszystkich radnych (bez względu na przynależność) cele staram się realizować jak najlepiej. Realizowanie ambitnych założeń to proces, który wymaga czasu, a przede wszystkich ciężkiej pracy.  Grono z nas deklarowało, że dążymy do poprawy dobra wspólnego, jakim jest nasze miasto oraz, że będziemy rozwiązywać problemy komunikacyjne naszego miasta ( budowa ronda przy ulicy Lubelskiej, Kolejowej i Piaskowej, przystanek w centrum miasta, parking przy cmentarzu,  budowa nowej ulicy Kozłowieckiej, budowa drogi wschodniej i zachodniej. Będziemy podejmować działania, by w mieście powstawały nowe miejsca pracy (jak na przykład centrum logistyczne Biedronki).  Będziemy wspierać rozwój kultury w mieście (budowa nowego Centrum Kultury, rozwiązanie problemu LOK). Będziemy rozwiązywać problemy sportu w mieście (budowa nowych obiektów sportowo- rekreacyjnych, tworzenie terenów rekreacyjnych w parku miejskim).  Będziemy rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi, wspierać inicjatywy obywatelskie służące rozwojowi miasta. Będziemy dbać i wspierać najuboższych mieszkańców naszego miasta  (programy e-Inclusion, programy socjalne realizowane przez MOPS  i inne agendy miasta). Styl sprawowania władzy uczyni wolnym od niepotrzebnych i dezorganizujących pracę konfliktów. Jestem przekonany, że zdecydowana większość radnych ma podobne zamierzenia, natomiast sposób ich realizacji może (i powinien) być różny.

Do końca kadencji planuję jeszcze zrealizować…

Wspólnie z radnymi z klubu PO będziemy podejmować inicjatywy na rzecz budowy drogi wschodniej i zachodniej,  poprawy atrakcyjności oferty inwestycyjnej miasta, zwiększenia liczby miejsc parkingowych w mieście. Ważnym aspektem jest dla mnie wsparcie rozwoju oferty kulturalnej i sportowej w naszym mieście. To dlatego planuję  wspierać działania sprzyjające powstaniu Centrum Kultury i nowych obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Mieszkańcy najczęściej zwracali się do mnie w sprawach

Związanych z poprawą infrastruktury w ich najbliższym otoczeniu. Dotyczyło to modernizacji ulicy Findera, Chmielnej oraz poprawy nawierzchni ulicy Akacjowej i Parkowej, odśnieżania ulic, utrzymania porządku. Dokładam wszelkich starań, aby zgłaszane mi problemy rozwiązywać niezwłocznie oraz z należytą powagą. Obecnie dużo pytań dotyczy ustawy śmieciowej i wysokości stawek za wywóz śmieci.

Pytała Katarzyna Wójcik, fot: Katarzyna Wójcik

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (918).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.