W dziale | Fakty

Spotkanie po latach…

Opublikowany 09.06.2011

4 czerwca odbyło się czwarte spotkanie „Moje więzi z Lubartowem”. Organizatorem spotkania było Lubartowskie Towarzystwo Regionalne i Urząd Miasta Lubartów. Poprzednie spotkania odbyły się w latach: 1989, 1993, 2003. Celem tych spotkań jest pielęgnowanie więzi z lubartowianami, którzy mieszkają obecnie poza Lubartowem, ale na różne sposoby utrzymują kontakty z miastem i LTR. Program uroczystości obejmował: spotkanie uczestników w Urzędzie Miasta, zwiedzanie Muzeum Regionalnego, zwiedzanie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz towarzyskie spotkanie przy ognisku. W nastrój spotkania wprowadziła Helena Borzęcka, prezentując melancholijny wiersz Ireny Miśkiewicz „Nasz ogród w Lubartowie”. Następnie wszystkich zebranych przywitałai dokonała prezentacji uczestników prezes LTR Maria Kozioł. Następnie głos zabrał burmistrz Janusz Bodziacki, który w swoim wystąpieniu powitał uczestników spotkania i krótko przedstawił osiągnięcia miasta w ostatnich latach. W dalszej części spotkania omówione zostały ważniejsze działania LTR. Ilustracją tej działalności było między innymi wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznanej na wniosek Zarządu LTR poetce i twórczyni ludowej, Helenie Kołodziej z Wielkolasu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Innym przejawem tych działań było rozstrzygnięcie VI edycji konkursu dla studentów na prace magisterskie o tematyce regionalnej. Spośród siedmiu zgłoszonych prac nagrodzone zostały 4 Są to: I nagroda – praca „Komplet złotych szat liturgicznych w Kościele parafialnym Św. Anny w Lubartowie” – autor Izabella Dybała -UMCS. II nagroda – praca „Cmentarze żydowskie Lubartowa -autor Magdalena Zawadewicz- UMCS. III nagroda – praca „Dzieje zakładów opiekuńczych w Jadwinowie w latach 1905-2005”- autor ks. Paweł Wierzchoń – KUL. ex aequo -praca „Józef Rafalski /1898—1941/ Zapomniany muzyk z Lubartowa” autor Marta Oniśk- UMCS. Fundatorami nagród byli: Burmistrz Miasta Lubartów, Parafia Św. Anny w Lubartowie i Lubartowskie Towarzystwo Regionalne. Po części oficjalnej głos oddano uczestnikom spotkania. W kolejności głos zabierali: Helena Kołodziej z Wielkolasu, Teresa Libuchowa z Lublina, Andrzej Monastyrski i Maciej Zieliński z Warszawy, Tadeusz Miśkiewicz Lublina oraz Jan Ściseł, Zdzisław Wereszczyński i Roman Kornacki z Lubartowa. W wystąpieniach tych przewijały się słowa uznania i podziękowania skierowane do organizatorów spotkania oraz wspomnienia, często bardzo sentymentalne, czego dowodem były między innymi napisane „na gorąco” fraszki A. Monastyrskiego i Jerzego Kiełczewskiego. Fraszka dotycząca miasta Lubartowa –J. Kiełczewski: „Tysiąca ksiąg wertując strony, do takich wniosków doszedł uczony: Najpiękniejszy w świecie kraj to pewnie biblijny Raj, Ale wszystko niech się schowa naprzeciwko Lubartowa!”. Uczestnicy spotkania spacerkiem ulicami Lubartowa udali się do Muzeum Regionalnego na wystawę pt.”Lubartów i okolice w starej fotografii”. Ostatnim etapem spotkania był pobyt w Kozłówce. Po pięknych obiektach muzealnych oprowadzała Grażyna Antoniuk, a wspólnemu spotkaniu przy ognisku towarzyszyli członkowie kapeli ludowej „Lubartowiacy”. Liczne podziękowania skierowane do organizatorów w kolejnych dniach świadczą o potrzebie i celowości takich spotkań.

Maria Wilkowicz, Zofia Zdunek

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (3929).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.