W dziale | Fakty

Stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego budowy pomnika

Opublikowany 08.02.2014

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wypracował stanowisko w sprawie wniosku o zgodę na budowę pomnika upamiętniającego Armię Krajową.

„Z ogromnym zadowoleniem i szacunkiem przyjmujemy inicjatywę mieszkańców Lubartowa i Honorowego Komitetu Upamiętnienia Armii Krajowej w Lubartowie w sprawie budowy pomnika w 70 rocznicę wyzwolenia Naszego Miasta. (…) Na szczególny szacunek z naszej strony zasługuje podjęty przez inicjatorów trud opracowania projektu pomnika, przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie otwartych spotkań z mieszkańcami oraz kampanii informacyjnej w mediach, co skutkuje zaangażowaniem ogromnej rzeszy mieszkańców oraz organizacji i środowisk popierających inicjatywę. W związku z tym deklarujemy pełne poparcie dla tej inicjatywy i będziemy robić wszystko, aby odsłonięcie pomnika nastąpiło zgodnie z wolą mieszkańców w lipcu tego roku.” – czytamy w stanowisku klubu PiS  (pełna treść – poniżej artykułu).

Przypomnijmy, że ponad 700 mieszkańców Lubartowa podpisało się pod wnioskiem o zgodę Rady Miasta na budowę pomnika upamiętniającego Armię Krajową. Pismo wraz z uzasadnieniem wpłynęło do Rady Miasta. Pisaliśmy o tym tutaj: Proszą o zgodę na budowę pomnika

(J.A.)

 

Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie obywatelskiego projektu uchwały budowy pomnika Armii Krajowej na placu im. Józefa Piłsudskiego w Lubartowie

Z ogromnym zadowoleniem i szacunkiem przyjmujemy inicjatywę mieszkańców Lubartowa i Honorowego Komitetu Upamiętnienia Armii Krajowej w Lubartowie w sprawie budowy pomnika w 70 rocznicę wyzwolenia Naszego Miasta. Upamiętnienie bohaterstwa i martyrologii Armii Krajowej jest naszym obowiązkiem i powinnością utrwalającą heroiczną postawę bohaterów tej ziemi.

Po wielu latach starań różnych organizacji na czele ze środowiskiem Armii Krajowej w Lubartowie ma możliwość ziścić się marzenie wielu mieszkańców i byłych żołnierzy największej podziemnej formacji okupowanej Europy. Bohaterska walka o niepodległość i suwerenność państwa polskiego, okupiona dziesiątkami tysięcy ofiar, dzięki inicjatywie mieszkańców Lubartowa będzie w końcu uhonorowana w naszej Małej Ojczyźnie.

Na szczególny szacunek z naszej strony zasługuje podjęty przez inicjatorów trud opracowania projektu pomnika, przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie otwartych spotkań z mieszkańcami oraz kampanii informacyjnej w mediach, co skutkuje zaangażowaniem ogromnej rzeszy mieszkańców oraz organizacji i środowisk popierających inicjatywę.

W związku z tym deklarujemy pełne poparcie dla tej inicjatywy i będziemy robić wszystko, aby odsłonięcie pomnika nastąpiło zgodnie z wolą mieszkańców w lipcu tego roku. Proponowana lokalizacja pomnika na placu w centrum miasta jest jak najbardziej właściwa. Jest to miejsce godne dla tej inicjatywy.

Na uwagę zasługuje także fakt, że pomnik zostanie wybudowany ze zbiórki prowadzonej wśród mieszkańców miasta, osób spoza Lubartowa oraz organizacji i firm.

Wyrazem największej powagi i uznania dla tej obywatelskiej inicjatywy jest umieszczenie przez Przewodniczącego Rady Miasta projektu uchwały w porządku obrad najbliższej sesji.

Tym bardziej dziwią nas podejmowane przez niektórych radnych Rady Miasta w Lubartowie prośby o niewprowadzanie tej uchwały do porządku obrad zwołanej sesji.

Odbywa się to pod pozorem potrzeby przeprowadzenia ”konsultacji społecznych”, które zostały już przeprowadzone w różnych formach przez wnioskodawców.

Naszym zdaniem wydłuży to niepotrzebnie proces podjęcia uchwały. Pragniemy zauważyć, że dopiero po wydaniu zgody przez Radę Miasta, może rozpocząć się zbiórka funduszy i wykonanie pomnika. Każde odsunięcie w czasie podjęcia tej uchwały jest zagrożeniem dla inicjatywy.

W związku z tym gorąco apelujemy do wszystkich Radnych, o odpowiedzialną i godną postawę oraz poparcie tego projektu uchwały. Pokażmy, że jesteśmy w stanie wznieść się ponad dzielące nas różnice.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, środowiskom społecznym Lubartowa zaangażowanym w inicjatywę budowy pomnika upamiętniającego Armię Krajową. Wierzymy, że Rada Miasta zaaprobuje z godnością działania mieszkańców naszego miasta, wymagające najwyższego szacunku i uznania.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Rady Miasta Lubartów

 

 

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (7605).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.