W dziale | Fakty

Sukcesy Młodzieży z II LO

Opublikowany 23.04.2011

Lubartowscy uczniowie odnoszą sukcesy w wielu konkursach i olimpiadach. Tym razem młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie przyniosła dumę swojej szkole. Laureatami konkursów i olimpiad zostali: Karol Jurasiński, Jakub Kurlak, Krzysztof Bogusz, Ewelina Petryszak i Martina Kolonek.

Karol Jurasiński – uczeń klasy I A został finalistą Konkursu Matematycznego organizowanego pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Zamościu i Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie, zajął III miejsce w województwie lubelskim oraz 20 w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MAT 2011, a także zajął III miejsce w województwie lubelskim oraz 56 w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Alfik Matematyczny. Uczeń tej samej klasy Jakub Kurlak został nagrodzony w dwóch ogólnopolskich konkursach matematycznych. Zajął I miejsce w województwie lubelskim oraz 15 w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MAT 2011 oraz zajął II miejsce w województwie lubelskim oraz 17 w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Alfik Matematyczny. Obaj uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach Młodzieżowych Uniwersytetów Matematycznych prowadzonych w II LO przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Pracują pod opieką Krystyny Mazurek.

Kolejny sukces należy do Krzysztofa Bogusza – ucznia klasy III B II. Został on laureatem Jubileuszowej XL Olimpiady Biologicznej.        Zawody trzeciego stopnia (centralne) odbyły się w dniach 9 – 11 kwietnia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy w ciągu trzech dni przystąpili do testu pisemnego, egzaminu ustnego oraz uczestniczyli w  wykładach i sesji naukowej. Aby wziąć udział w zawodach z biologii należy samodzielnie wykonać pracę badawczą, a także wykazać się wiedzą obejmującą cały zakres nauczania biologii w liceum. Zwycięzcy zawodów finałowych zdobywają 100% pkt na egzaminie maturalnym z biologii w zakresie rozszerzonym. Opiekunem Krzysztofa Bogusza jest Ewa Hajduk.

Powód do dumy może mieć również Ewelina Katarzyna Petryszak – uczennica klasy III B. Ewelina została finalistką etapu centralnego  Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH  z matematyki. Trzystopniowa ogólnopolska olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” realizowana jest w zakresie czterech przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. Laureaci tej Olimpiady są przyjmowani na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej. W tamtym roku szkolnym finalistą z II LO został Patryk Drozd pod kierunkiem Jolanty Prokopowicz. Natomiast Ewelina Petryszak pracuje pod okiem Iwony Bronst.

Sukcesem może poszczycić się także Martina Kolonek – uczennica klasy II C, która została laureatką V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Finał Olimpiady miał miejsce 5 i 6 kwietnia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego. Uczennica zajęła 4 miejsce w kraju. Nagrodą jest indeks Wydziału Nauki o Rodzinie wybranego Uniwersytetu w Polsce. Olimpiada Wiedzy o Rodzinie ma charakter imprezy o zasięgu ogólnopolskim i znajduje się w spisie imprez Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zawody odbywają się na trzech poziomach.  Do Olimpiady uczennica była przygotowywana przez nauczycielkę Ewę Hajduk. Wszystkim uczniom II LO w Lubartowie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opr. Red.

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (7340).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.