W dziale | Fakty

Walne działkowców

Opublikowany 16.03.2016

W Kinie „Lewart” 13 marca zorganizowano doroczne Walne Zebranie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego RELAKS w Lubartowie. W zebraniu wziął udział zastępca burmistrza Lubartowa – Radosław Szumiec.

Ogród RELAKS składa się z dwóch ogrodów Relaks I o pow. 4,08 ha gdzie znajduje się 135 działek oraz Relaks II o pow. 7,94 ha ze 236 działkami. Łącznie 371 działek i liczy 439 członków. Tematem zebrania była realizacja uchwał z 15 marca 2015 roku oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za realizację uchwał. Ponadto zadaniem zebrania było zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd preliminarza wydatków, stawek opłat działkowych oraz planu pracy Zarządu na 2016 rok.

Największym obciążeniem finansowym jest koszt zużycia wody, który w roku 2015 wyniósł ponad 34 tys, zł; inwestycje – odwodnienia dziełek oraz remont Domu Działkowca to wydatek ponad 11 tys. zł pochodzący z środków własnych – mówi Prezes Zarządu R.O.D „Relaks” Grzegorz Sidorowicz – W roku bieżącym planowana jest kontynuacja remontu Domu Działkowca, na co przeznaczono 4 tys. zł.

Jako największe problemy w działalności ogrodu wymieniane są: włamania do altanek, stan rowu odwadniającego — wydobywający się z niego fetor i niekoszony teren przyległy do rowu; uszkodzony przepust uniemożliwiający dojazd do „Relaksu I” ulicą Kościuszki po południowej stronie Parku Miejskiego. Problemem jest również zanieczyszczanie terenu przez pijących alkohol, stan rowu biegnącego z Parku Miejskiego do rzeki Wieprz, jego otoczenie oraz bobry zamieszkujące okoliczne rowy.

PeO foto:Jacek Jakubiec

DSC_5095 DSC_5097 DSC_5098

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (8338).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.