W dziale | Fakty

wieści gminne

Opublikowany 13.11.2012

Gmina Serniki: Wybudowano drogę w Woli Sernickiej
Zakończono inwestycję  pod nazwą „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wola Sernicka Kolonia”. Pierwszy z jej etapów polegał na wykonaniu podbudowy oraz poboczy i zjazdów, jak również na oznakowaniu pionowym. Koszt robót wyniósł  250 312,12 zł. Natomiast drugi etap inwestycji realizowany będzie w 2013 roku. Ponadto budowany jest chodnik przy drodze w Nowej Woli oraz remontowany chodnik przy drodze Serniki – Nowa Wola – Brzostówka i przebudowane zostanie skrzyżowanie w Nowej Woli. Zakończenie prac przewidziane jest na 21 grudnia.
Gmina Ostrówek: Przebudowa stacji wodociągowej
W miejscowości Dębica przebudowywana jest stacja wodociągowa. Remont polega na rozbiórce i demontażu istniejących urządzeń stacji wodociągowej, montażu urządzeń i wyposażenia budynku hydrofonii. Ma być również zakupiona pompa. Termin zakończenia prac upływa 31 maja 2013 roku.
Gmina Uścimów: Przebudowują drogę
Trwają roboty związane z modernizacją drogi  Nowy Uścimów – Głębokie, łącznie z pracami podziemnymi. Obejmują wykonanie podbudowy, rozebranie nawierzchni z kostki brukowej. A przy drodze mechaniczną ścinkę drzew i karczowanie krzaków.
Gmina Kamionka: Rozbudowa oczyszczalni ścieków
W Kamionce rozbudowana została oczyszczalnia ścieków, dzięki czemu obiekt ma większą wydajność. Nowy budynek jest jednokondygnacyjny z pomieszczeniem dla potrzeb montażu wyposażenia nowych zbiorników. Prace polegały na wykonaniu nowych instalacji kanalizacyjnych oraz ogrzewania, wentylacji i podłączeń elektrycznych. Ponadto powstała nowa instalacja wodociągowa.
Gmina Michów: Boisko wielofunkcyjne i remonty dróg
W Michowie wybudowano boisko wielofunkcyjne  z bieżnią, o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Powierzchnia boiska to 613 mkw. z nasadzeniem zieleni i ogrodzeniem. Prace obejmują też wykonanie chodników z kostki brukowej i oświetlenia boiska. Koszt inwestycji to blisko 500 tys złotych. Gmina Michów remontuje również drogę powiatową nr 1515L Michów – Miastkówek na długości ok. 3,7 km oraz nr 1570L Krupy – Wólka Michowska – Rawa – Rudno na długości 1,2 km. Ponadto wykonywana jest nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno na odcinku Michów – Katarzyn, o długości 3 km.
Gmina Jeziorzany: Park rekreacji i wypoczynku w Przytocznie
W Przytocznie wybudowano park rekreacji i wypoczynku – pierwszy etap. Prace polegały na wykonaniu chodników oraz bezpiecznej nawierzchni pod urządzenia, montaż mebli ogrodowych, małej architektury, urządzeń zabawowych. Teren wokół został wyłożony kostką brukową, nasadzono trawniki i krzewy oraz wykonano ogrodzenie.
Gmina Kock: Modernizacja dróg
Przebudowano drogi gminne w miejscowościach Górka, Ruska Wieś i Białobrzegi w gminie Kock. W ramach prac wykonano górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno – asfaltowych, plantowanie poboczy. Łącznie zmodernizowano 3195 m dróg.
Sylwia Nowokuńska

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (6410).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.