W dziale | Fakty

Wieści ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Opublikowany 09.06.2016

Groźny azbest znika z naszych dachów

Kolejne tony niebezpiecznego azbestu znikną z naszych dachów i podwórek. A wszystko to dzięki działaniom prowadzonym przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Do końca czerwca trwa nabór wniosków na utylizację azbestu.

„Bomba z opóźnionym zapłonem” – tak o azbeście mazbestówią fachowcy i przestrzegają przed popularnymi płytami z eternitu. A tych w naszym powiecie nie brakuje. Tylko na terenie pięciu gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej znajdowało się kilkanaście ton azbestu. Wyroby zawierające azbest znaleźć można było nie tylko na dachach domów i budynków gospodarczych, ale też jako odpad zalegający na posesjach, czy nielegalnych składowiskach.

Na szczęście z każdym rokiem azbestu jest mniej. Duża w tym zasługa Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, który od 2013 roku prowadzi akcję bezpłatnego usuwania i odbioru wyrobów azbestowych. – W sumie w poprzednich latach udało nam się usunąć i odebrać prawie 2,5 tys. ton azbestu – informuje Małgorzata Jemielniak z biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Akcja demontażu i odbioru azbestu jest kontynuowana także i w tym roku. Do końca czerwca trwa nabór wniosków na utylizację azbestu. – Każdy mieszkaniec pięciu gmin należących do Związku może złożyć taki wniosek – zapewnia Jemielniak i dodaje, że jest to akcja bezpłatna. – Nieodpłatnie trwa demontaż, odbiór i utylizacja eternitu – zaznacza. Koszty nowego pokrycia dachowego pokrywają sami mieszkańcy.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć wniosek i oświadczenie w biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Wzory pism i szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej Związku www.zwiazekgmin.lubartow.pl.

Ponad 8 tysięcy ton śmieci wyprodukowaliśmy w 2015 – mówi raport ZKGZL

Można powiedzieć, że śmieci to nasza specjalność. Statystyczny mieszkaniec Lubartowa produkuje ich ok. 250 kg rocznie. Ale to nie jedyny wniosek, jaki płynie z rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

W sumie w roku ubiegłym mieszkańcy gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Ziemi Lubartowskiej wyprodukowali ponad 8 tys. ton śmieci. To średnio 184 kg na osobę. Ale to dane niepełne.

Jak wynika z raportu najwięcej śmieci produkują mieszkańcy Lubartowa (250 kg rocznie na osobę), gminy wiejskiej Lubartów (162 kg na osobę) i gminy Serniki (140 kg na osobę). Znacznie mniej Ostrowa Lubelskiego (118 kg na osobę) i Ostrówka (97 kg na osobę). W analizie ujęta została także gmina Niedźwiada (108 kg na osobę), która przypomnijmy ze Związku wystąpiła pod koniec ubiegłego roku.

Nie jest nowością, że największa liczba wyprodukowanych w 2015 odpadów to śmieci niesegregowane. Tych w sumie, wszyscy mieszkańcy, wytworzyli ponad 5,5 tysięcy tony. Jak pokazuje analiza nadal uczymy się jak ekonomicznie i ekologicznie gospodarować odpadami. – Związek Komunalny osiągnął 29,23 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2015 r. wynosi 16 %, wobec powyższego Związek wywiązał się z obowiązku – czytamy w raporcie.

Znacznie lepiej prezentuje się poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Tu udało się osiągnąć aż 100%.

Jest dobrze, może być jeszcze lepiej

Jak pokazuje analiza, system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej funkcjonuje prawidłowo. Ale może funkcjonować jeszcze lepiej, chociażby poprzez rozbudowę selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Chodzi tu głównie o zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych i utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów w każdej z gmin członkowskich. Jednak najważniejszą z inwestycji wydaje się edukacja ekologiczna, w końcu nawet najlepszy system nie będzie działał, jeśli sami mieszkańcy nie zatroszczą się o środowisko naturalne.

Autor: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (6906).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.