W dziale | Ogłoszenie

Konsultacje ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa

Opublikowany 05.01.2017

Komunikat Urzędu Miasta Lubartów

Szanowni Państwo,

w związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa mamy zaszczyt zaprosić mieszkańców Lubartowa, przedsiębiorców, działaczy lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji działających na terenie miasta oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w drugim spotkaniu warsztatowo-konsultacyjnym, które odbędzie się 12 stycznia 2017 roku (czwartek) o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Lubartów w sali nr 10. Podczas spotkania, prowadzonego przez eksperta z firmy EU-Consult Sp. z o.o., rozmawiać będziemy m. in. o obszarze rewitalizacji oraz działaniach, które powinny zostać podjęte w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. Dyskusja dotyczyć będzie zagadnień związanych ze wszystkimi aspektami rewitalizacji (sfera społeczna, gospodarcza, przestrzennofunkcjonalna, techniczna, środowiskowa). Celem warsztatów będzie poznanie problemów, potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz potencjałów związanych z poszczególnymi sferami odnoszących się do obszarów wskazanych jako obszar rewitalizacji, a także możliwych działań mających na celu zniwelowanie istniejących zjawisk negatywnych i wzmocnienie istniejących mocnych stron. Liczymy na Państwa aktywny udział oraz liczne propozycje i uwagi dotyczące prac nad dokumentem.

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (5712).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.