W dziale | Ogłoszenie

MOSiR szuka ratownika wodnego

Opublikowany 08.10.2018

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie poszukuje kandydatów do pracy na

stanowisko ratownik wodny. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

nieposzlakowana opinia;

niekaralność;

aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj. posiadanie uprawnień do wykonywania

ratownictwa wodnego potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia ratowników

wodnych wydanym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747) lub inny dokument potwierdzający ukończenie

szkolenia na ratownika wodnego

zaświadczenie o ukończonym kursie KPP;

aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność

w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa;

umiejętność pracy w zespole;

umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;

dyspozycyjność, odpowiedzialność, punktualność, sumienność, komunikatywność;

Życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem (dopuszcza się skan podpisu) i własnoręcznie

podpisaną (dopuszcza się skan podpisu) zgodą na przetwarzanie danych osobowych: „Zgodnie

z art 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L Nr 119 poz.1) wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartychw dokumentach aplikacyjnych dla

potrzeb realizacji procesu rekrutacji na stanowisk: Ratownik wodny w Miejskim Ośrodku Sportu

i Rekreacji w Lubartowie ” oraz własnoręcznie podpisane (dopuszcza się skan podpisu)

oświadczenie o niekaralności (wzór w załączeniu) należy składać w biurze Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Lubartowie w godz. 7.30- 15.00 ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów, pocztą na

adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów lub drogą

e-mailową na adres: biuro@mosirlubartow.pl., w terminie do dnia 20 października 2018

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (5773).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.