W dziale | - Polecamy -, Fakty

Radni głosowali nad budżetem miasta

Opublikowany 23.12.2015

Na wtorkowej sesji Rady Miasta Lubartów radni głosowali w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Ilością głosów 12 za oraz 6 przeciw budżet został przegłosowany. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Przyjęto poprawki do uchwały. Priorytetową inwestycją Miasta Lubartów, ujętą w budżecie, będzie budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej.

Jedną z przyjętych poprawek był wniosek warunkowy dotyczący monitoringu miejskiego. Kiedy okaże się, że monitoring znajdzie się w budżecie obywatelskim i zostanie uwzględniony przez radnych, wówczas środki przeznaczone na ten cel w budżecie miasta zostaną przesunięte na modernizację ulic i placów. Radni jednogłośnie byli „za”. Kolejną z przegłosowanych poprawek było przeznaczenie kwoty 60 tys. zł na zakup szaletów miejskich.

Radni przyjęli także prognozę finansową na lata 2016 – 2019.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta to 70.742.015 zł, z tego dochody bieżące  to kwota 61.118.715 i dochody majątkowe to 9.623.300 zł. Kwotę planowanego deficytu określono na kwotę w wysokości 5.063.600 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody kredytu długoterminowego w wys. 6.800.000 zł.

Na wtorkowej sesji Rady Miasta burmistrz Janusz Bodziacki poinformował o uchyleniu przez wojewodę (w całości) uchwały Rady Miasta Lubartów dotyczącej zapewnienia radzie miejskiej odrębnej obsługi prawnej (obsługą rady zajmuje się prawnik urzędu miasta).

Radni podczas obrad uznali za bezzasadną skargę mieszkanek Lubartowa Elżbiety Wąs i Anny Gryty na działalność Burmistrza Miasta Lubartów, w zakresie nierealizowania ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy o petycjach. Przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Pod koniec sesji radna Ewa Grabek odczytała oświadczenie o swoim wyjściu z Klubu Wspólny Lubartów. Swoją decyzję uzasadniła odmiennym zdaniem w kwestii uchwały dotyczącej obsługi prawnej rady miasta, które spotkało się z dezaprobatą radnego Jacka Tomasiaka (uchwałę – uchyloną przez wojewodę – przedłożył Klub Wspólny Lubartów). „Wobec tak niestosownego zachowania Pana Jacka Tomasiaka naruszającego moją niezależność jako radnej, proszę radnych o przyjecie mojej decyzji ze zrozumieniem” – powiedziała.XIII Sesja Rady Miata Lubartów

Poniżej publikujemy projekt uchwały budżetowej oraz uzasadnienie dotyczące skargi. Więcej na temat dyskusji wokół budżetu oraz planowanych inwestycji miejskich – napiszemy w wydaniu papierowym Lubartowiaka, 8 stycznia.

(J.A.)

scan 1 scan 2 scan 3 scan 4

 

 

 

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (7605).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.