Archiwum wydań | "burmistrz Janusz Bodziacki"

O Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty

Wydanie: , , , , , ,


Już po raz trzeci w Lubartowie zorganizowano 8 kwietnia Wojewódzki Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty. Zawody  rozegrano w sali konferencyjnej II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja. Zawody otworzył Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki, który przywitał młodych szachistów i życzył im rozegrania udanych partii. Obecny był również dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Marian Bober.

 Celem turnieju była popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami w środowisku ponadgimnazjalnym. Organizatorami zawodów byli: Lubelski Klub Szachowy przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Współorganizatorami zaś: Szkoła Podstawowa nr 3, II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie, LUKS Lubartów – sekcja szachowa i  Lubartowski Ośrodek Kultury. Zawody zostały przeprowadzone w formie indywidualnej w siedmiu rundach. Tempo gry wynosiło 15 minut na partię. Szkołę reprezentowało trzech uczniów i jedna uczennica. Turniej stał na wysokim poziomie. Ośmiu zawodników posiadało ranking międzynarodowy, wśród nich dwóch tytuły krajowe centralne. Sędzią głównym zawodów był prezes Lubelskiego Klubu Szachowego Zbigniew Pyda, sędzią rundowym Piotr Opolski.
Na starcie stanęło łącznie 50 zawodników i zawodniczek. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyło III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu – 20 pkt; drugie miejsce zajęło I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie – 18 pkt; trzecie miejsce zajęło III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Lubartowskie szkoły zajęły miejsca: 7. I LO w Lubartowie – 14 pkt; 8. RCEZ w Lubartowie – 12,5 pkt; 9. II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie – 12 pkt. W zawodach wzięły udział ponadto szkoły z Parczewa, Międzyrzeca Podlaskiego, Biłgoraja.
Indywidualną Mistrzynią Województwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty na 2014 została Katarzyna Różniecka z (III LO w Zamościu) – 5,5 pkt, druga była Alicja Bednarczyk z (III LO w Lublinie) – 4,5 pkt; trzecia Monika Łapaj  (I LO w Lublinie) – 4,5 pkt.
O tytule Mistrza Wojewódzkiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty na 2014 zdecydowała pięciominutowa dogrywka między  Dawidem Czerwiem i  Łukaszem Siedlanowskim, którzy uzyskali po 6,5 pkt (obaj z XXI LO im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie „Biskupiak”). Dawid miał dużo szczęścia, ponieważ wygrał na czas ułamkiem sekundy, bo w kolejnym ruchu od Łukasza dostałby mata. Trzeci był Kosma Grochowski (I LO w Lublinie) – 5,5 pkt. Upominki dla najlepszych drużyn ufundowało Miasto Lubartów, puchary i medale dla zwycięzców Lubelskie Kuratorium Oświaty. Wręczali je: Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja Halina Zdunek oraz prezes Lubelskiego Klubu Szachowego Zbigniew Pyda.

 Foto: KW&PeO

DSC_2890 DSC_2894 DSC_2897 DSC_7258 DSC_7267 DSC_7270 DSC_7274 DSC_7286 DSC_7288 DSC_7298 DSC_7304 DSC_7323 DSC_7328 DSC_7330 DSC_7347 DSC_7350 DSC_7351 DSC_7356 DSC_7365 DSC_7374 DSC_7399 DSC_7405 DSC_7412 DSC_7416

Miasto przebuduje skrzyżowanie w centrum. Umowa podpisana

Wydanie: , , , , ,


Burmistrz Miasta Lubartów podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie inwestycji w centrum Lubartowa. Przypomnijmy, że Miasto Lubartów dostało 380 tys. zł na przebudowę skrzyżowania ulic Słowackiego i Lipowej, w ramach tzw. schetynówek.

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce 4 marca w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Miasto Lubartów reprezentowali: burmistrz Janusz Bodziacki oraz skarbnik Lucyna Biskup. W całym powiecie lubartowskim złożony przez miasto projekt był jedynym uwzględnionym.

Nowa inwestycja, na którą Miasto dostało 50-procentowe dofinansowanie, to kolejne udogodnienie komunikacyjne w centrum. Na skrzyżowaniu zmieni się organizacja ruchu. Inwestycja umożliwi między innymi wjazd i wyjazd traktem głównym z Pałacu Sanguszków.

Do inwestycji pieniądze dołoży Starostwo Powiatowe. Dofinansowanie to ma wynieść 25 procent wartości zadania. Pierwsze prace przy przebudowie skrzyżowania ruszą w tym roku.

(KW), foto: Piotr Opolski

 podpisanie uw Wojewoda Jolanta Szołno Koguc burmistrz Janusz Bodziacki

Organizacje pozarządowe na jednym forum

Wydanie: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Działające w naszym mieście organizacje pozarządowe na konsultacje społeczne zaprosił  Burmistrz Miasta Lubartów. Odbyły się one 22 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.101836.1

Konsultacje te są związane z projektem współpracy Miasta Lubartów z NGO. Głównym celem rocznego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi jest budowanie pomiędzy nimi partnerstwa dla pełnej realizacji zadań publicznych.

–  To spotkanie ma pomóc nam w wypracowaniu najlepszego programu i jak najbardziej optymalnego kalendarza imprez na przyszły rok – mówił podczas konsultacji burmistrz Janusz Bodziacki.

W programie zawarto priorytetowe zadania publiczne, jakie mają być realizowane w 2014 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi między innymi w dziedzinie kultury, nauki, sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki czy promocji zdrowia. Uwzględniono też zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej. W programie jest też zapis o działalności wspierającej rozwój gospodarczy, działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, także na rzecz integracji europejskiej. Szczegółowe cele, zakres i formy współpracy przedstawiła na spotkaniu Magdalena Wyrobek zajmująca się w Urzędzie Miasta współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Obecni na konsultacjach przedstawiciele NGO mieli możliwość prezentacji działalności ich organizacji, a także zgłoszenia ewentualnych wniosków z poprawkami do programu. Wnioski te zostaną rozpatrzone przez burmistrza. Program współpracy miasta z NGO będzie realizowany po przyjęciu go przez Radę Miasta.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji działających na terenie Lubartowa: MKTR Relaks, Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św. Anny, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się Serce Obudzi”, Alwernia Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Stowarzyszenie na Rzecz Powiatu Lubartowskiego, „ART FIT”, Nefryt, Fundacja Razem – Pro Publico Bono, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lubelska Fundacja Rozwoju, Polski Związek Niewidomych, Fundacja My Evergreen, UKS Rekord, UKS TOP, Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Klub Abstynenta „Nadzieja”, Klub Pływacki Skalar, MUKS Orka, Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Katarzyna Wójcik

DSC_2466 101836.2 DSC_2467

Lubartów wśród „Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play”

Wydanie: , , ,


W piątek 7 grudnia, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wręczone zostaną certyfikaty „Gmina Fair Play.” W tegorocznej, XI edycji konkursu otrzyma je 65 samorządów z całej Polski, w tym Lubartów. Na wręczenie certyfikatów oraz nagród głównych dla samorządów zaproszony został Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki. Poznanie pozycji marketingowej miasta na tle gmin w Polsce, rekomendacje od biznesu i szeroka promocja – to zdaniem burmistrza efekty włączenia się w ten ogólnopolski program.

Oficjalne ogłoszenie wyników dwóch ogólnopolskich konkursów „Przedsiębiorca Fair Play” oraz „Gmina Fair Play” nastąpi podczas gali z udziałem Eugeniusza Grzeszczaka – Wicemarszałka Sejmu RP, Olgierda Dziekońskiego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Ewy Kierzkowskiej – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jacka P. Męciny – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Bożeny Lubińskiej-Kasprzak – Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Andrzeja Arendarskiego – Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. Swój udział w uroczystości zapowiedzieli także parlamentarzyści.

– Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badań nad Demokracją Lokalną w Warszawie dokonały oceny naszego miasta wraz z przeprowadzonym audytem oraz zapytaniem do przedsiębiorców i inwestorów. Kapituła tych dwóch podmiotów przyznała naszemu miastu tytuł „Gminy Fair Play” – Certyfikowana lokalizacja inwestycji. Efektem tego działania będzie poznanie pozycji marketingowej miasta na tle gmin w Polsce, rekomendacje od biznesu i szeroka promocja – mówił burmistrz Janusz Bodziacki podczas sesji Rady Miasta (27 listopada).

Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Organizatorem programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz „Gmina Fair Play”, afiliowanych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jest „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Projekty prowadzone są pod patronatem Marszałków i Wojewodów.

(J.A.), SN