Archiwum wydań | "Gojdan"

Lubartów pamięta o Antonim Gojdanie

Wydanie: , , ,


Decyzją honorowej kapituły z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada do miejskiej Księgi Pamięć i Zobowiązanie wpisany zostanie założyciel Klubu Sportowego „Lewart” Antoni Gojdan. Poniżej publikujemy jego biografię.

Antoni Gojdan

Antoni Gojdan

1892– 1964

Urodził się dnia 1 grudnia 1892 roku we Lwowie w rodzinie Włodzimierza i Ludmiły z domu Lis. Uczęszczał do gimnazjum w Złoczowie (w 1907 r. był uczniem klasy IIIA). Po jego ukończeniu studiował na Uniwersytecie Lwowskim, lecz go nie ukończył. Służył w stopniu porucznika w armii austriackiej w 80 pułku piechoty stacjonującym w Złoczowie i Lwowie. „Do roku 1938 postawiony do dyspozycji Dowództwa Okręgu Korpusu Lwów”(na podstawie ankiety z 2 maja 1952r.).

Prawdopodobnie w roku 1920 Antoni Gojdan zawarł związek małżeński z Zofią Bukowską urodzoną w 1894 r. w Krakowie. W tym samym roku małżeństwo przybyło do Lubartowa. Antoni podjął pracę w Starostwie powiatowym a następnie w Urzędzie Skarbowym. Ze związku tego narodziły się córki Romualda (ur.20.08 1922 r.) i Mirosława (ur.11.07 1930 r.).

Jako były gracz klubów sportowych „Rewery” Stanisławów i „Czarni” Lwów A. Gojdan pozostał miłośnikiem piłki nożnej w nowym miejscu zamieszkania. Z dużym zainteresowaniem obserwował zapał lubartowskiej młodzieży do gry w piłkę a zarazem różnorodne jej zmagania w tym zakresie. Z początkiem 1923 r. postanowił się zająć tą młodzieżą. Zwrócił się do aktywnie wówczas działającego Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki, by w jego strukturze powstała też sekcja sportowa. Po uzyskaniu zgody, pierwszą zorganizowaną grupą pod jego kierunkiem była drużyna piłki nożnej. To właśnie z niej, już w maju 1923 r. Antoni Gojdan, Henryk Bukowski i Edward Krzyk powołali pełnoprawny Klub Sportowy „Lewart”, nawiązujący do pierwszej nazwy miasta Lewartów. Antoni Gojdan został jego prezesem i funkcję tę pełnił przez wiele lat. Przez cały okres prezesowania, w najtrudniejszych początkach działalności Klubu, wykazywał niezwykłą aktywność. Ufundował pierwszą skórzaną piłkę, zadbał o jednolity strój dla zawodników, organizował częste rozgrywki meczowe na miejscu i wyjazdowe na terenie naszego województwa. Zdarzało się, ze w przypadku deficytu w kasie Klubu, prezes Gojdan pokrywał braki z własnych funduszy.

Jego staraniem w sierpniu 1924 r. „Lewart” po raz pierwszy wyjechał na obóz sportowy do Wydranki pod Uściługiem, gdzie piłkarze przygotowywali się do rozgrywek mistrzowskich w klasie „B”. W 1925 r. po raz pierwszy zatrudniony został trener dojeżdżający z Lublina. W tym też roku Antoni Gojdan, za zebrane od społeczeństwa pieniądze wydzierżawił od Stanisława Webera plac przy ul. Lipowej, który został ogrodzony przez zawodników i wiernych kibiców i służył przez dziesięć lat jako boisko sportowe, będąc jednocześnie wykorzystywanym jako targ miejski. W 1935 roku stadion sportowy został urządzony na Popówce w Wincentowie (zlikwidowany po II wojnie światowej).

W 1933 r. Antoni Gojdan został naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie. Zapewne jego zasługą było to, że sekcja piłkarska „Lewart” w latach 1935 – 1938 była pod zarządem miejscowego oddziału OSP. W tym czasie na stadionie, przed rozpoczęciem rozgrywek, w przerwie i po zakończeniu meczów dość często przygrywała lubartowska Orkiestra Dęta, co zwiększało jeszcze zainteresowanie publiczności.

Około roku 1937 rodzina Gojdanów wyjechała z Lubartowa i jeszcze przez okres okupacji niemieckiej mieszkała w miejscowości Śniatyn, w województwie stanisławowskim przy ul. Czerwonieckiej 108. Po zakończeniu II wojny światowej Antoni Gojdan z żoną Zofią powrócili do Polski. W latach 1945 – 1952 mieszkali w miejscowości Nowa Sól w województwie zielonogórskim. Tam Antoni pracował w dwóch zakładach (Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy „Chemi – Farb”i Kolejowe Zakłady Gastronomiczne Oddział Okręgowy w Zielonej Górze z siedzibą w Nowej Soli) w charakterze głównego/starszego księgowego. Stamtąd Gojdanowie wyprowadzili się do Chełma, gdzie mieszkali około jednego roku. (dokument nr 5576 bez daty wydany przez KPMO Kożuchów podaje, że „A.Gojdan wybył do miejscowości Chełm, województwo Lublin i zamieszkał przy ul. Szpitalnej 15”). Stamtąd Gojdanowie przenieśli się do Samoklęsk w gminie Kamionka, gdzie od 1953 r. Antoni pracował na stanowisku kierownika w Państwowym Domu Opieki dla Dorosłych. Z dniem 8 października 1957 r. zamieszkali w Lubartowie przy obecnej ul. Legionów 33.

Antoni Gojdan zmarł w wieku 72 lat dnia 9 października 1964 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w grobowcu, obok zmarłej dwa lata wcześniej, żony Zofii. Staraniem Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego ten zaniedbany grobowiec został w roku 2013 odrestaurowany dzięki funduszom uzyskanym podczas kwesty w dniu 1 listopada 2012 r. oraz wpłatom byłych sportowców i kibiców i sponsora Wojciecha Trykacza.

Miejski Klub Sportowy „Lewart” na przestrzeni swoich dziejów przechodził różne koleje losów, lecz na pewno Antoni Gojdan znacząco przyczynił się do jego powstania i rozwoju. W sposób szczególny Jego działania umożliwiły powstanie sekcji piłki nożnej, która w bieżącym 2013 r. świętowała Jubileusz 90 – lecia istnienia.

Autor biogramu: Maria Kozioł

Fotografię udostępnił Arkadiusz Derecki