Archiwum wydań | "Józef Obroślak"

Kapela „Lubartowiacy” gra od 35 lat

Wydanie: , , , , , ,


Kapela ludowa „Lubartowiacy”, działająca przy Lubartowskim Ośrodku Kultury, obchodziła jubileusz 35-lecia

 Są prawdziwą chlubą naszego miasta. Kapela ludowa „Lubartowiacy” istnieje od 1977 roku, promuje Lubartów, kultywując tradycje muzyki ludowej. 17 listopada kapela świętowała w kinie Lewart swój jubileusz. Były ciepłe słowa, kwiaty, listy gratulacyjne, łzy wzruszenia i owacje na stojąco.

Na uroczystości przybyli przedstawiciele wielu instytucji: Marszałka Województwa Lubelskiego, Miasta i Gminy Lubartów, Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, Klasztoru Ojców Kapucynów, placówek oświatowych, kulturalnych, bibliotecznych, społecznych, przedsiębiorstw i jednostek sektora biznesowego. Jak również delegacje zaprzyjaźnionych kapel, radni oraz mieszkańcy Lubartowa.

W programie jubileuszu znalazły się występy kapeli „Lubartowiacy”, która wykonała utwory „Hej nadobny kawalerze”, Koło młyna jarzębina”„Od krzaczka do krzaczka”, Pada descyk”- te trzy utwory zaaranżował i przygotował na koncert Tadeusz Poździk oraz „Zielona Kalina” i  „Janek” – aranżacje i opracowanie Andrzeja Karpińskiego. Ale mogliśmy też usłyszeć  inne kapele: „Łopieńczacy” z Łopiennika Górnego, „Stryje” z Milejowa, „Czeremcha” z Milanowa, „To i owo” z Kamionki, Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej. Zebrani mogli również usłyszeć utwory w wykonaniu Chóru Ziemi Lubartowskiej pod kierunkiem Alfreda Kędziory. A były to: „Mamuliczka”, „Jest drożyna jest” i „Pod kaliną”. Na zakończenie wspólnie odśpiewano pieśń „Lubartowska Ty Ziemico”. Nie obyło się bez bisów.

W Kapeli grają obecnie: Tadeusz Poździk – trąbka (kierownik kapeli); Katarzyna Janek – flet; Karol Kozak -trąbka; Leszek Lisek — bębenek; Amalia Romanowska — akordeon, śpiew; Mariola Sowa — śpiew; Bogdan Woźniak — akordeon. Gościnnie występują: Anna Romanowska, Paulina Romanowska, Szymon Powroźnik i Katarzyna Ogrodowska. Kapela „Lubartowiacy” w swoim repertuarze ma pieśni i melodie ludowe, piosenki popularne z różnych regionów Polski oraz pieśni biesiadne, patriotyczne, kolędy. Dwa razy z rzędu kapela zdobyła I nagrodę na Festiwalu „Z kulturą i o kulturze” w Łopienniku Górnym — w 2011 i w 2012 roku.

Przez 35 lat działalności kapeli wiele osób grało i śpiewało dla nas wszystkich. W związku z tym wspomniano osoby: Andrzeja Ziętkiewicza, Stanisława Bełcząckiego, Juliana Dzięcioła i niezapomnianego Waldemara Świrszcza.

Nagrody dla kapeli „Lubartowiacy”
Lubartowski Ośrodek Kultury, w uznaniu zasług kapeli, wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nadanie odznaczeń „Zasłużony dla kultury polskiej” dla Kapeli „Lubartowiacy” (w imieniu Kapeli odznaczenie odebrał Tadeusz Poździk) oraz Bogdana Woźniaka. Odznaczenia wręczał Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki.

Z okazji Jubileuszu 35-lecia  Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki przyznał Kapeli nagrodę burmistrza w dziedzinie kultury w wysokości 2000 zł, którą przeznaczono na zakup akordeonu. Burmistrz Miasta Lubartów ufundował też nagrody rzeczowe dla obecnych członków kapeli. A ci, którzy grali z kapelą w ubiegłym roku i obecnie gościnnie, otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.

Lubartowski Ośrodek Kultury był także wnioskodawcą przyznania kolejnych wyróżnień nagród dla muzyków lubartowskiej Kapeli. W odpowiedzi na wniosek odznakę honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”, nadaną przez Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana, otrzymał Tadeusz Poździk. Odznakę tę wręczył Józef Obroślak, zastępca Dyrektora WOK w Lublinie, który reprezentował marszałka. Kapela „Lubartowiacy” otrzymała też nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubelskiego (1500 zł), przeznaczono ją na zakup butów dla Kapeli. Ponadto marszałek postanowił uhonorować dyplomami uznania następujące osoby: Mariola Sowa, Amalia Romanowska, Katarzyna Janek, Bogdan Woźniak, Karol Kozak, Szymon Powroźnik, Leszek Lisek, Katarzyna Ogrodowska, Jerzy Lisek.

Lubartowski Ośrodek Kultury uhonorował członków kapeli pamiątkowymi dyplomami oraz zakupił kapelusze i zamówił lubartowskie stroje ludowe dla Kapeli. Zaproszeni goście również wręczali kwiaty, listy gratulacyjne i upominki.

Kapelę wsparł finansowo Bank Spółdzielczy w Lubartowie za pośrednictwem prezesa Władysława Mikucewicza. Nagrody finansowe przekazali także: Wojciech Trykacz, Edward Woliński, Tadeusz Gasiuk, Roman Pacek, jak również radni miejscy: Jerzy Tracz, Jan Ściseł, Marek Polichańczuk, Janusz Jemielniak, Jarosław Siwiec, Dorota Mazur oraz zastępca burmistrza Radosław Szumiec.
Podczas uroczystości wyświetlano pokaz multimedialny przygotowany przez Bartosza Gorzela, złożony ze zdjęć pokazujących działalność kapeli na przestrzeni 35 lat. W archiwach LOK udało się odszukać nazwiska osób, które kiedyś występowały w kapeli, jako soliści, czy instrumentaliści. Chcąc im podziękować za czas poświęcony tworzeniu kapeli, uhonorowano ich specjalnym listem gratulacyjnym Burmistrza Miasta Lubartów. Dawni członkowie kapeli to: Jolanta Grabowska, Katarzyna Ogrodowska, Eliza Wiącek, Mirosław Mazur, Magdalena Wiącek, Urszula Nowak, Magdalena Kwasek, Andrzej Karpiński, Józef Wałach, Elżbieta Kawałek, Stefan Turowski, Bogdan Lato, Arkadiusz Wolski, Hieronim Lasoń, Krzysztof Świętoński, Wiesław Czajczyk, Klaudia Oleszek, Alicja Dzięcioł, Małgorzata Dzięcioł, Magdalena Dzięcioł, Halina Szyszko, Jerzy Lisek, Jan Szczygieł, Wiesław Świderski, Roman Prażmo, Danuta Karwat, Jacek Ignatowicz, Janusz Bełczącki, Tomasz Pielecki, Stanisław Sienkiewicz, Piotr Stępień, Edyta Nowokuńska, Dorota Sawicka.

Sylwia Nowokuńska

Foto: Radosław Ozonek

[zenphotopress album=243 sort=random number=4]