Archiwum wydań | "LTR"

Wyszedł kolejny tom „Lubartów i Ziemia Lubartowska”

Wydanie: ,


XX tom „Lubartów i Ziemia Lubartowska” ukazał się w 65 rocznicę Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego i 50 rocznicy otwarcia Muzeum Regionalnego, powstałego dzięki staraniom regionalistów.

W najnowszym wydaniu w rozdziale z „Z przeszłości miasta i regionu” znajdziemy między innymi tekst o lubartowskiej hucie, czy cmentarzu parafialnym. Jest też część poświęcona osiągnięciom instytucji kulturalnych i zespołów artystycznych. Przeczytamy tez kronikę z wydarzeń społeczno – kulturalnych w latach 2016- 2019 oraz wydarzeń sportowych z tego okresu autorstwa naszego redaktora sportowego Ireneusza Goździa.  Jubileuszowe wydanie to także pro memoria. Wspominany jest Janusz Cyfrowicz, Edward Trykacz, czy ks. Jacek Oniszczuk.

(kw)

 

60 lat Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego

Wydanie: , , , , ,


Inscenizacja tradycyjnego wesela uświetniła jubileusz Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. To jedna z najdłużej istniejących w Lubartowie organizacji. Swoją działalnością sięga daleko poza powiat. Dlatego można powiedzieć, że jest zbiorowym, ponad 300 – osobowym ambasadorem naszego regionu. Lubartowskie Towarzystwo Regionalne w sobotę 5 września uroczyście obchodziło 60 urodziny.

wesele duze

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się już w maju tego roku, otwarciem okolicznościowej wystawy. Pamiątki zgromadzone przez regionalistów, stanowiące 60-letnią historię naszego regionu, można zobaczyć w Muzeum Ziemi Lubartowskiej przy ul. Kościuszki 28.

W dniu 5 września Lubartowskie Towarzystwo Regionalne zorganizowało uroczystość jubileuszową, która rozpoczęła się Mszą świętą w bazylice św. Anny.

Na jubileuszowe spotkanie regionaliści udali się do Lubartowskiego Ośrodka Kultury, dawnej Hali Targowej. To miejsce nieprzypadkowe, bo mocno osadzone w historii Lubartowa, pamiętające dawne uroczystości, święta, rocznice. W spotkaniu wzięło udział wielu znakomitych gości. Przybyli przedstawiciele władz województwa, powiatu, miasta Lubartów i gmin. Było ono okazją do wspomnień i podziękowań wszystkim tym, którzy od lat wspierają działalność LTR. O historii Towarzystwa oraz jego najważniejszych dokonaniach opowiedziała prezes Maria Kozioł.

Szczególne podziękowania za wsparcie działalności LTR usłyszeli samorządowcy, a wśród nich dotychczasowi burmistrzowie. Prezes Maria Kozioł podziękowała w imieniu Zarządu oraz wszystkich członków LTR, za jubileuszową nagrodę Burmistrza Miasta Lubartów dla regionalistów, przekazaną w bieżącym roku.

Burmistrz Janusz Bodziacki, Zastępca Burmistrza Radosław Szumiec, Sekretarz Miasta Anna Bielińska oraz pierwszy burmistrz Lubartowa Grzegorz Charliński – złożyli podziękowania i gratulacje na ręce prezes LTR, Marii Kozioł. Jako dowód wdzięczności za pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców, samorząd Lubartowa przekazał pamiątkową statuetkę z okazji 60-lecia oraz obraz autorstwa Małgorzaty Wronowskiej – widok na lubartowską Bazylikę Świętej Anny.

Spotkanie zakończyło się barwnym, ludowym akcentem. Inscenizację tradycyjnego wesela zaprezentował Zespół Folklorystyczny z Rozkopaczewa, z tańcami, oczepinami i pachnącym ciastem drożdżowym. Na scenie lubartowskiej sali kinowej stoły zastawiono tradycyjnymi specjałami. Weselnicy zeszli ze sceny, wciągając widownię do zabawy i częstując wszelakim dobrem z weselnego stołu.

Podziękowania jubileuszowe otrzymały osoby oraz instytucje szczególnie zaangażowane w pomoc Towarzystwu działającemu na rzecz miasta i jego mieszkańców.

To między innymi Parafia św. Anny w Lubartowie. Podziękowania za dotychczasową współpracę przyjął ks. proboszcz Andrzej Majchrzak.

Wśród podziękowań znalazła się także Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie pod dowodzeniem komendanta Grzegorza Szyszko.

Wyrazy wdzięczności dla Zespołu Szkół nr 2 im. Pawła Karola Sanguszki przyjęła dyrektor Anna Wójtowicz, natomiast dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – Grażyna Antoniuk, w imieniu dyrektor Anny Fic-Lazor.

Podziękowania dla Banku Spółdzielczego w Lubartowie przyjął Prezes Zarządu Władysław Mikucewicz. Dla Studia DePRO zajmującego się m.in. poligrafią, reklamą, projektowaniem graficznym, podziękowania przyjął Arkadiusz Derecki.

Aleksandra Jędryszkaltr5
ltr6 ltr7 ltr9 ltr10 ltr11 ltr12 ltr13 ltr14 ltr15 ltr16 ltr17 ltr18 ltr19
ltr21
ltr22 ltr23
ltr25
ltr26 ltr27 ltr29 ltr30 ltr32 ltr34 ltr36 ltr37 ltr38 ltr39 ltr40 ltr60_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sześćdziesiąt lat Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego

Wydanie: , , , ,


Otwarciem wystawy w dniu 27 maja zainaugurowano obchody jubileuszu działalności Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego.

Na ekspozycji w Muzeum Ziemi Lubartowskiej zgromadzono dokumenty, książki, fotografie, artykuły, obrazy oraz liczne pamiątki związane z działalnością LTR.

Wśród eksponatów po raz pierwszy można było zobaczyć tryptyk lubelskiego malarza Tadeusza Śliwińskiego, przedstawiający od lewej strony Pałac Sanguszków, kościół św. Anny oraz Kościół pw. Świętego Wawrzyńca. Tryptyk ufundowało trzech członków LTR. Dzięki temu, że do końca roku nasze muzeum było pod skrzydłami Muzeum Lubelskiego, dzieło zostało bezpłatnie odrestaurowane przez pracowników Muzeum Lubelskiego. Podobny tryptyk wśród eksponatów jest autorstwa Karola Skarucha. Na wystawie znajdziemy wiele pamiątek po Wandzie Śliwinie. 

– Nasi członkowie, od początku istnienia Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego działają absolutnie społecznie i bezinteresownie – mówiła podczas otwarcia wystawy Prezes LTR, Maria Kozioł. – Na każdego można liczyć, niczego bym bez zarządu nie zrobiła. Spotkanie wszystkich członków LTR, z okazji jubileuszu zostanie zorganizowane 5 września bieżącego roku.

Wystawa w Muzeum jest pierwszym punktem obchodów 60 – lecia Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Pokazuje cząstki tego, co dokonali regionaliści na przestrzeni wielu lat.

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne istnieje od 11 września 1955 r. Powstało z inicjatywy lubartowskiej inteligencji, głównie nauczycieli, w nawiązaniu do międzywojennej działalności Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki w Lubartowie.

PeO

wystawaLTR_52 wystawaLTR_1 wystawaLTR_2 wystawaLTR_3 wystawaLTR_4 wystawaLTR_5 wystawaLTR_6 wystawaLTR_7 wystawaLTR_8 wystawaLTR_9 wystawaLTR_10 wystawaLTR_11 wystawaLTR_12 wystawaLTR_13 wystawaLTR_14 wystawaLTR_15 wystawaLTR_16 wystawaLTR_17 wystawaLTR_18 wystawaLTR_19 wystawaLTR_20 wystawaLTR_21 wystawaLTR_22 wystawaLTR_23
wystawaLTR_25
wystawaLTR_26 wystawaLTR_27 wystawaLTR_28 wystawaLTR_29
wystawaLTR_31
wystawaLTR_32
wystawaLTR_34
wystawaLTR_35 wystawaLTR_36 wystawaLTR_37 wystawaLTR_38 wystawaLTR_39 wystawaLTR_40 wystawaLTR_41 wystawaLTR_42 wystawaLTR_43 wystawaLTR_44 wystawaLTR_45 wystawaLTR_46 wystawaLTR_47 wystawaLTR_48 wystawaLTR_49 wystawaLTR_50 wystawaLTR_51

 

 

Wybrali władze Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego

Wydanie: , , ,


Walne Zebranie Członków Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego odbyło się w niedzielę 18 listopada, w ZS nr 2 przy ul. Chopina. Ponownie prezesem zarządu została Maria Kozioł.

Do wejścia w skład zarządu LTR pretendowało 15 osób. W głosowaniu (tajnym) wszyscy zostali przyjęci.

Nowy skład zarządu to: Janusz Bodziacki, Monika Bordzoł, Izabella Dybała, Michał Filipowicz, Maria Kozioł, Andrzej Majchrzak, Maria Malessa, Alicja Rokicka, Andrzej Sekuła, Ewa Sędzimierz, Sławecka Urszula, Joanna Smolarz, Grzegorz Szyszko, Zbigniew Zarzycki, Zofia Zdunek.
Zarząd wybrał prezesa i została nim na kolejną kadencję Maria Kozioł. Wybrano dwóch wiceprezesów: Janusza Bodziackiego i Zofię Zdunek. Skarbnikiem została Urszula Sławecka, księgową Maria Malessa, sekretarzem Izabella Dybała, przewodniczącą komisji rewizyjnej Kazimiera Goś.

 

Ponad 20 lat, to sporo – mówiła Maria Kozioł po tym jak ponownie powierzono jej funkcję prezesa LTR. – Ale ciągle mam w pamięci słowa Jana Pawła II, który powiedział, że każdy w życiu ma jakąś misję do spełnienia. Widocznie ja mam taką misję, jaką wy mnie obdarzyliście.

 

Na Walne Zebranie LTR w niedzielę 18 listopada przybyło ponad 100 członków LTR. Spotkanie poprowadził Grzegorz Szyszko wspólnie z Moniką Bordzoł. Protokolantkami były Alicja Rokicka, Ludmiła Romaneczko i Maria Malessa. W głosowaniu nad wyborem nowego zarządu wzięło udział 32 proc. uprawnionych do głosowania członków LTR.

Adam Banucha, Barbara Kurant i Andrzej Zdunek pracowali w komisji mandatowej.

W komisji skrutacyjnej Władysław Mikucewicz, Małgorzata Filip i Marta Migal.

W komisji uchwał i wniosków Ewa Sędzimierz, Małgorzata Sabat i Longin Tokarski.

 

Maria Kozioł przedstawiła dokonania Towarzystwa w ciągu 4 minionych lat.

A jest to przede wszystkim działalność wydawnicza, na którą składało się m.in. zbieranie i opracowywanie materiałów do wydawnictwa „Lubartów i Ziemia Lubartowska” (najbliższy rocznik ukaże się w 2013 roku). Jest to także organizacja wystaw czasowych wspólnie z Muzeum Regionalnym. LTR kontynuuje też tradycję sesji popularno-naukowych w lubartowskich szkołach. Organizuje i współorganizuje konkursy dla uczniów.

W ciągu minionych 4 lat LTR odnowiło zabytki kultury, we współfinansowaniu przez Urząd Miasta Lubartów. Wykonało m.in. renowację tablicy poświęconej Bolesławowi Prusowi przy ul. Lubelskiej 37. A także renowację 7 grobowców i pomników na cmentarzu parafialnym. Odrestaurowanymi od 2000 roku 12 grobowcami opiekują się regionaliści.

Prezes LTR przypomniała działania zarządu, które wiążą się z pamięcią o ludziach i historii, takie jak chociażby złożenie kwiatów na Zamku w Lublinie w rocznicę stracenia więźniów Zamku w przeddzień wigilii 1939 roku, wśród których był lubartowski starosta, Tadeusz Illukiewicz.

LTR wspólnie z Muzeum Regionalnym zajęło się też sprawą oznakowania i uporządkowania kwatery wojskowej z I Wojny Światowej na lubartowskim cmentarzu parafialnym. – Do końca listopada br. wszystkie ustalone prace zostaną wykonane – powiedziała Maria Kozioł.

W 2011 roku wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej i Muzeum Regionalnym, LTR wystąpiło do burmistrza Lubartowa z wnioskiem o upamiętnienie żołnierzy AK i 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, walczących także na Ziemi Lubartowskiej. W ślad za wnioskiem powstał społeczny komitet i prowadzi prace zmierzające do realizacji tego wniosku. Na wnioski LTR w okresie 4-letniej kadencji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał nagrodę pieniężną dla Zespołu Folklorystycznego z Rozkopaczewa, obchodzącego wówczas 45-lecie działalności. W 2011 roku tenże minister na wniosek LTR odznaczył długoletnią twórczynię ludową Helenę Kołodziejową z Wielkolasu. Także na wniosek LTR Marszałek Województwa Lubelskiego w 2011 przyznał nagrodę rzeczową dla Zespołu Śpiewaczego z Ostrówka, świętującego wówczas 35-lecie działalności. LTR jest także wnioskodawcą przyznania nagród Burmistrza Miasta Lubartów oraz Złotych Talentów Starosty Lubartowskiego.

Zarząd LTR składa też wnioski o nazewnictwo placów i ulic dla upamiętniania zasłużonych Lubartowian. Ponadto Towarzystwo wykonało dokumentacje zabytkowych grobowców (pomógł przy tym społecznie fotografik Paweł Miduch).

LTR udziela pomocy merytorycznej zespołom artystycznym działającym na terenie powiatu. Udostępnia także swój księgozbiór studentom. Jego przedstawiciele działają w komisjach (przeglądy twórczości folklorystycznej, ocena wieńców dożynkowych).

 

 

Do LTR należy obecnie 323 członków

Towarzystwo ma też długoletnich członków zbiorowych: Cech Rzemiosł Różnych od 1977 roku, Solbet S.A. również od 1977 roku, Społem PSS „Jedność” od 1978 roku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej od 1984 r., Powiatowe Koło Pszczelarzy od 1994 roku, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej od 1996 roku, Zespół Śpiewaczy „Ostrowianki” z Ostrówka od 1997 r. Służą oni różnorodną pomocą. Podobnie jak członkowie indywidualni, którzy wspierają działalność w pilnych potrzebach, bezinteresownie.

Szczególnie dziękuję tym osobom, a są to – Arkadiusz Derecki, Halina Góźdź, Alfred Kędziora, Zbigniew Skrzypek, Sławomir Siwek, Wojciech Trykacz oraz wielu wolontariuszy w dwóch kwestach – powiedziała prezes LTR. – Mamy też sponsorów wspomagających nasze wydawnictwa, od lat największą pomoc finansową otrzymujemy od samorządu Miasta Lubartów. Dziękujemy za wsparcie miejscowym parafiom, szkołom, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Regionalnemu, Lubartowskiemu Ośrodkowi Kultury, Powiatowemu Młodzieżowemu Domowi Kultry, mediom lokalnym. Imiennie chcę podziękować prezesowi Banku Spółdzielczego Władysławowi Mikucewiczowi. Szczególnie dziękuję też Annie Wójtowicz, dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Pawła Karola Sanguszki, która po raz drugi przyjmuje nas w czasie walnego zebrania.

 

Aleksandra Jędryszka

foto: Aleksandra Jędryszka, Stanisław Krzemiński