Archiwum wydań | "Urząd Miasta Lubartów"

Miasto naprawia drogi

Wydanie: ,


Trwa remont dróg wewnętrznych należących do miasta. Prace związane z utwardzeniem nawierzchni zostały już wykonane na łączniku ul. Akacjowej i Topolowej oraz na drodze bocznej ul. Krańcowej.  Jak podaje Urząd Miasta, w następnej kolejności wyremontowane będą odcinki ul. Szafirowej i Rubinowej.

Janusz Kobyłka zakończył rajd dookoła Polski

Wydanie: , ,


Zakończyła się prawie miesięczna rowerowa wyprawa Janusza Kobyłki, której główną ideą było promowanie honorowego krwiodawstwa. Dziś (30 sierpnia) oficjalnie przywitał go burmistrz Krzysztof Paśnik, który objął rajd swoim patronatem.

Lubartowianin przejechał ponad 2 tys. kilometrów dookoła Polski po trasie w kształcie kropli krwi. Rowerzysta odwiedził ponad 50 miast. Wizytował w urzędach, rozmawiał z samorządowcami o idei honorowego oddawania krwi.

– Za to co robię dla krwiodawstwa miałem trzy darmowe noclegi z wyżywieniem. Jedna z właścicielek powiedziała, że jej córka miała transfuzję krwi – mówi Janusz Kobyłka. – We wszystkich miastach i miasteczkach, jakie odwiedziłem na trasie pisano o tym wydarzeniu w lokalnej prasie, mówiono w telewizji – dodaje.

Nie obyło się bez awarii sprzętu na trasie.

– Pan Medard Micun z Wybycz zamykał już swój zakład pracy, gdy zatrzymałem się u niego z urwanym pedałem przy rowerze. Był tak wyrozumiały, że otworzył, ponownie swój zakład pracy i wymienił mi pedały na nowe wykręcając, ze swojego roweru. Zaprosił na odpoczynek i poczęstunek – opowiada Janusz Kobyłka.

Rowerzysta 30 sierpnia spotkał się w Urzędzie Miasta z burmistrzem Krzysztofem Paśnikiem, prezesem stowarzyszenia Sąsiedzi Sławomirem Dudziakiem oraz Arturem Kuśmierzakiem z Wydziału Promocji UM, którzy wsparli jego inicjatywę.

(kw)

 

 

 

Budżet Obywatelski: Do jutra można składać wnioski

Wydanie: ,


Do jutra 22 czerwca można składać wnioski do budżetu obywatelskiego Miasta Lubartów na 2022 rok. Znamy już skład komisji, która będzie opiniowała złożone projekty pod względem ich zgodności z wymogami ustawowymi.

Po upłynięciu terminu składania wniosków nastąpi ich weryfikacja przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Miasta. Zespół sprawdza czy są one zgodne z prawem, czy spełniają wymogi formalne oraz czy są technicznie wykonalne.
Następnie projekty opiniuje powołana przez burmistrza komisja złożona z 3 przedstawicieli burmistrza, 3 przedstawicieli wskazanych przez Radę Miasta Lubartów i 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W skład komisji weszli: Jakub Adamczyk, Jacek Bednarski, Radosław Guz, Daria Jonaszko, Anna Kuszner, Piotr Raczyński, Grzegorz Siwek, Radosław Stępiński, Piotr Turowski. Lista projektów, która będzie poddana pod głosowanie zostanie ogłoszona na przełomie lipca i sierpnia.
(kw)

Ulica Ogrodowa do remontu

Wydanie: ,


Ulica Ogrodowa przejdzie gruntowny remont. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na jej przebudowę.

To inwestycja, która niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w centrum miasta – informuje Łukasz Chomicki, rzecznik prasowy UM Lubartów.

Przebudowa drogi gminnej o długości około 260 m i szerokości 4,5–5 m zakłada wykonanie nawierzchni z kostki brukowej obramowanej krawężnikiem, odwodnienia oraz poboczy. Ważnym elementem projektu jest poprawa estetyki i funkcjonalności tej części Lubartowa.

Na oferty przetargowe miasto czeka do 22 czerwca.

Miasto remontuje drogi gruntowe

Wydanie: , , ,


Od początku maja trwa naprawa dróg gruntowych w mieście. Wartość inwestycji to około 57 tys. zł.

Wykonawca inwestycji to firma Krusz – Mix z Kurowa. Zakres prac obejmuje naprawę dróg o powierzchni żużlowej, z tłucznia oraz gruntowych poprzez miejscowe uzupełnienie, wyrównanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie przy użyciu walca. Wyremontowane zostaną ulice: Nadrzeczna, Topolowa, Kiwerskiego, Bursztynowa, Andersa, odcinek Alei Zwycięstwa oraz Bohaterów Monte Casino. Naprawiona też zostanie nawierzchnia alei nad Wieprz i parkingu przy ogródkach działkowych Relaks.
(kw)

Przebudowa parku miejskiego na finiszu

Wydanie: , ,


Przebudowa parku miejskiego w Lubartowie to ważna dla mieszkańców inwestycja. Po rewitalizacji będzie on wyjątkowo atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji.

Zanim się to jednak stanie, w parku muszą zakończyć się prace związane z jego przebudową. Chodzi głównie o prace wykończeniowe przy niektórych elementach ogrodu, m.in. alejkach i ogrodzeniu. Pierwsze spacery po odnowionym parku będą możliwe najwcześniej z początkiem czerwca.

Lubartowski park to przede wszystkim zieleń. W ramach rewitalizacji w ogrodzie pojawiły się nowe nasadzenia. Przed rewitalizacją w parku było 36 gatunków drzew i 6 gatunków krzewów. Teraz doszło dodatkowych 6 gatunków drzew i 19 odmian krzewów. Łącznie do miejskiego ogrodu zostały wprowadzone 92 nowe gatunki roślin, m.in. byliny, paprocie i trawy ozdobne.
Woda w stawie będzie napowietrzana przez trzy gejzery. Wymieniona została również nawierzchnia alejek. Te w części historycznej posiadają nawierzchnię mineralną, z kolei główna ścieżka parku została wyłożona kostką. Plac przy fontannie oraz schody zostały wykonane z kamienia.

Rewitalizacja parku zakładała również poprawę bezpieczeństwa odwiedzających go mieszkańców. W związku z tym w parku pojawiło się 167 nowych latarni LED i monitoring. Ustawionych zostało 78 drewnianych ławek parkowych, 34 ławki kamienne i blisko 30 koszy na śmiecie. W ogrodzie miejskim stanęła też drewniana glorieta. Wybudowane zostało również całe ogrodzenie.

Koszt inwestycji to ponad 12 mln złotych. Dzięki staraniom władz miasta na rewitalizację parku udało się pozyskać dodatkowe dwa miliony złotych.

fot. Katarzyna Wójcik

Mieszkańcy chcą komunikacji miejskiej

Wydanie: ,


Prawie 90 procent ankietowanych chce wprowadzenia komunikacji miejskiej w Lubartowie. Jakie mają być trasy i godziny kursów, a także ceny biletów i lokalizacja przystanków? Między innymi o to pytał ratusz swoich mieszkańców. Przedstawiamy raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia i organizacji transportu publicznego.

 

Urząd Miasta zaproponował wstępnie trzy linie komunikacji miejskiej (na zdjęciu).

Informacje na temat potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Lubartowa zbierał miedzy innymi w formie anonimowej ankiety. Wzięło w niej udział 368 osób.

Jak czytamy w raporcie z konsultacji społecznych, ankietę wypełniło 206 kobiet i 162 mężczyzn. Największe zainteresowanie ankietą było wśród osób w przedziale wiekowym 36-50 lat (34,8%), następnie 20-35 (33,4%) i powyżej 50 roku życia (25,5%), najmniej respondentów było w wieku poniżej 19 lat.

Przeważająca liczba ankietowanych, to mieszkańcy Lubartowa (82,3%), natomiast 60 osób, to mieszkańcy gminy Lubartów.

Wśród mieszkańców miasta Lubartów, największe zainteresowanie było u osób z ulic: 1 Maja, Powstańców Warszawy, Lubelskiej, Słowackiego, Cichej i Łąkowej, 3 Maja, Chopina i Bolesława Chrobrego, a spoza miasta z miejscowości: Łucka, Lisów, Trzciniec, Szczekarków i Skrobów.

Za wprowadzeniem transportu publicznego organizowanego przez samorząd jest 89,7% ankietowanych, z czego 62,5% uważa, że powinien on obejmować okoliczne miejscowości, wśród których najczęściej wskazywane były: Łucka (100 wskazań), Lisów (92 wskazania), Skrobów (66 głosów), Szczekarków (54 głosy), Nowodwór (45 wskazań), Chlewiska (37 głosów), Serniki (32 głosy).

Ile powinien kosztować przejazd w obrębie miasta?

40 procent respondentów uważa, że powinna to być kwota 2 zł. Złotówkę zaproponowało 32 procent ankietowanych, a kwotę 3 zł. blisko 9 procent.

W odpowiedziach padały też propozycje bezpłatnej komunikacji dla seniorów.

Jeśli chodzi o dni funkcjonowania komunikacji miejskiej, ponad połowa ankietowanych chce, aby był to poniedziałek – piątek (wszystkie kursy), a w weekend połowa kursów. 19 procent osób uważa zaś, że komunikacja powinna być dostępna od poniedziałku do piątku, a 17 procent, że cały tydzień w pełnym zakresie.

Od godziny 6.00 do 23.00 to przedział czasowy, kiedy powinna funkcjonować komunikacja miejska. Tak uważa 55 procent respondentów. 33 procent twierdzi, że ostatni kurs powinien odbywać się do godz. 18.00.

Jeśli chodzi o częstotliwość kursów większość osób oczekuje przejazdów zapętlonych, non stop na każdej z tras miejskich. Niewiele mniej respondentów chce, aby kursy odbywały się co godzinę.

Większość ankietowanych opowiedziała się przeciwko wprowadzeniu komunikacji nocnej ( 70 procent).

Swoje zainteresowanie zakupem biletu miesięcznego wyraziło prawie 60 procent osób. Większa część z nich za odpowiednią wskazała kwotę 30 zł.

Uwagi do tras

Ankietowani mieli możliwość zgłaszania uwag do zaproponowanych tras oraz wskazania lokalizacji przystanków, które powinny obsługiwać linie miejskie.

Uwagi, które zgłoszono dotyczyły między innymi modyfikacji tras poprzez uwzględnienie w nich osiedli mieszkaniowych domków jednorodzinnych, takich jak: osiedle Wierzbowa – Parkowa, osiedle Królów Polskich i Kopernika.

Jeśli chodzi o lokalizację przystanków, zwracano uwagę na zapewnienie dogodnego dojazdu osób starszych do szpitala, czy ośrodka zdrowia, a także usytuowanie przystanków pobliżu marketów spożywczych, przystanków PKP, cmentarzy, kościołów, szkół i instytucji publicznych.

Były także uwagi dotyczące wydłużenia tras poza miasto na okoliczne miejscowości, oraz uwzględnienia ich w transporcie organizowanym przez Lubartów.

Spotkanie z mieszkańcami

Poza ankietami Urząd Miasta zorganizował również 3 lutego spotkanie online z mieszkańcami.

W trakcie dyskusji zaproponowano modyfikację trasy pomarańczowej, tak aby przebiegała ulicami Wierzbową – Akacjową – Mucharskiego. Kolejna uwaga dotyczyła zmiany trasy zielonej, aby prowadziła przez ulicę Szaniawskiego, po trasie linii fioletowej, żeby nie pokrywać tras z tranzytem komercyjnym, który jest już dostępny na ulicy Słowackiego i Lubelskiej. Zasugerowano również wzięcie pod uwagę trasy przebiegającej przez ulicę Monte Cassino. Poproszono, aby przy projektowaniu tras, uwzględniono mniejsze ulice, gdzie nie dociera istniejąca komunikacja.

Komunikacja miejska powinna powstać

Jak informuje ratusz, wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje, zostaną przeanalizowane i wzięte pod uwagę, podczas wyznaczania tras w planowanej inwestycji.

– Chcieliśmy podziękować mieszkańcom za udział w konsultacjach. To ważne, że odpowiedziało na nie tak wiele osób. Wyniki konsultacji to dla nas jasny sygnał, że komunikacja miejska w Lubartowie powinna powstać. Będziemy starali się pozyskać środki zewnętrzne na zakup pojazdów niskoemisyjnych, jak również rozbudowywać niezbędną infrastrukturę, tak aby dostosować ją do przyszłych tras przejazdu autobusu miejskiego – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa.

Katarzyna Wójcik

Ruszają duże inwestycje miejskie na 2021 rok. „Wchodzimy w Nowy Rok z przytupem”

Wydanie: , , ,


Aż cztery ważne przetargi związane z inwestycjami miejskim na 2021 rok ogłosił ratusz w ostatnich dniach grudnia. Jedną z nich jest budowa nowoczesnego oświetlenia w ramach projektu „Rozświetlony Lubartów”. Reszta dotyczy przebudowy dróg w różnych częściach Lubartowa.

Koniec 2020 roku nie oznacza wcale, że zwalniamy tempo. Wręcz przeciwnie wchodzimy w Nowy Rok z przytupem. Ostatniego dnia starego roku ogłosiliśmy aż cztery ważne przetargi związane z inwestycjami miejskimi na 2021 rok. Chodzi o postępowania na budowę i modernizację miejskiej sieci oświetlenia ulicznego i opracowanie dokumentacji na przebudowę kilku ulic – mówi burmistrz Krzysztof Paśnik.

Na etapie ogłoszenia przetargu jest szereg inwestycji drogowych takich jak: przebudowa ul. Gojdana, ul. Jasnej, ul. Leśnej, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, przebudowa chodnika w ul. Walentego Ligaja, przebudowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Wandy Śliwiny, czy

przebudowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Partyzanckiej. Ogłoszone przetargi dotyczą projektów budowlanych i wykonawczych oraz projektów stałej organizacji ruchu. Oferty można składać do 18 stycznia.

Ruszył też przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej wraz ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową i oświetleniem. Druga część tego zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji na budowę ulicy na terenach inwestycyjnych przy obwodnicy Lubartowa. Na oferty przetargowe urząd czeka do 20 stycznia.

Miasto zrobiło także pierwszy krok w kierunku rozpoczęcia dużego projektu związanego z budową słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz wymianą istniejących opraw na terenie miasta. Ratusz na ten cel uzyskał ponad milionowe wsparcie zewnętrzne.

Projekt „Rozświetlony Lubartów” obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Mieszka l, Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego, Topolowej, Jesionowej, Osikowej, Akacjowej, Szkolnej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej, Rubinowej, Bursztynowej, Ametystowej, Świerkowej, Hutniczej, na łączniku pomiędzy ul. Lubelską i Powstańców Warszawy, bocznej ul. Nowodworskiej oraz wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne na placach SP 1 i SP 3, targowisku miejskim oraz na chodniku przy Przedszkolu Miejskim nr 5. Oferty przetargowe można składać do 25 stycznia.

(kw)

Radni przyjęli budżet na 2021 rok. Jakie inwestycje czekają Lubartów?

Wydanie: , ,


Mimo kryzysu wywołanego pandemią sytuacja finansowa miasta jest stabilna – zapewnia burmistrz Krzysztof Paśnik. Budżet na 2021 rok, który przyjęli radni miejscy na sesji 16 grudnia, przewiduje szeroki wachlarz inwestycji w różnych rejonach Lubartowa. Miasto stawia głównie na oświetlenie, przebudowę dróg, czy rozwój strefy gospodarczej.

Jak podała podczas sesji skarbnik Lucyna Biskup, w przyszłym roku dochody Lubartowa mają wynieść 107,8 mln. zł, a wydatki 115,2 mln. zł. Planowany deficyt to 7,4 mln. zł. To o ponad milion złotych mniej niż w budżecie na 2020 rok.

W 2021 roku miasto rozpocznie realizację dużego projektu „Rozświetlony Lubartów”, na który dostało ponad milionowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakłada on budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w różnych częściach miasta.
W porównaniu z poprzednim budżetem prawie trzykrotnie wzrosły środki, jakie zostaną przeznaczone na przebudowę dróg. Na liście znalazła się między innymi ul. Gojdana, Jasna, Leśna oraz Północna i Polesie, gdzie dodatkowo zbudowane zostanie odwodnienie.
Budżet 2021 roku nie skąpi także dla szkół. Miasto przychyliło się między innymi do wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji o zakup wyposażenia kuchni w SP3 oraz modernizację dużej sali gimnastycznej. Łączny koszt tych inwestycji to 250 tys. złotych.
Jak podkreślał podczas sesji burmistrz Krzysztof Paśnik – kluczowe dla rozwoju miasta jest rozwijanie kolejnych terenów inwestycyjnych, aby pozyskiwać nowych przedsiębiorców, a co za tym idzie – zapewnić nowe miejsca pracy. Na budowę infrastruktury technicznej strefy gospodarczej zapisano w budżecie 500 tys. złotych.

Przygotowaną przez władze miasta uchwałę budżetową poparło 13 radnych, 6 wstrzymało się od głosu (Błaszczak Robert, Krówczyński Tomasz, Kuszner Anna, Polichańczuk Marek, Ściseł Jan, Zieliński Andrzej). Przeciwko budżetowi, w którym zapisane są inwestycje  i plany, jakie miasto zamierza zrealizować w 2021 roku, opowiedzieli się radni: Jacek Tomasiak i Wiesława Romańska – Serwin.

(kw)

                            

Burmistrz Krzysztof Paśnik

Budżet Miasta Lubartów na 2021 rok, to pomimo panującej trudnej sytuacji budżet proinwestycyjny i proobywatelski. Taki, który zabezpiecza potrzeby Mieszkańców. Budżet, który obrazuje stabilną sytuację finansową Miasta. Dziękuję radnym za wszystkie uwagi, merytoryczną dyskusję i przyjęcie tej ważnej dla naszego miasta uchwały.

 

Radna Beata Pasikowska (klub radnych PiS)

Chcę podziękować twórcom tego budżetu. Sugestie, które zgłaszaliśmy wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, zostały uwzględnione. Cieszymy się z inwestycji w SP3. Widać realną współpracę z radnymi i komisjami.

 

 

Radna Renata Mazur ( klub Wspólny Lubartów)

Jako klub Wspólny Lubartów poparliśmy projekt uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej, jaką burmistrz wraz z gronem pracowników przygotował na rok 2021. W dobie kryzysu wywołanego pandemią dobrym posunięciem jest utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na tym samym poziomie. Mimo tego kryzysu zachowujemy funkcje samorządowe.

 

Radny Piotr Kusyk ( klub radnych PiS)

Na drogi przeznaczamy większą kwotę niż w poprzednich latach. To krok w dobrą stronę. Cieszy nas, że będą też inwestycje w szkołach takie jak doposażenie kuchni w SP3, czy remont sali gimnastycznej. Od wielu lat zabiegaliśmy o remont szaletu miejskiego i pieniądze na ten cel są zapisane w budżecie. Dobrze, że finansujemy remonty na basenie miejskim. Trzeba o niego dbać, bo to jedyny basen w mieście, a zainteresowanie jest duże.

 

Radna Wiesława Romańska – Serwin

Są pewne niejasności. Będę głosowała przeciw.

 

 

 

Radny Grzegorz Jaworski (klub Wspólny Lubartów)

Dużo inwestycji w budżecie na 2021 rok, bo na ponad 6 mln zł. dotyczy rejonu zaniedbanego osiedla Kopernika. Dziwię się koleżance Wiesławie Romańskiej Serwin, że będzie głosowała przeciw, bo jest radną z tego rejonu.

 

 

Radna Ewa Grabek (klub radnych Koalicji Obywatelskiej)

Cieszę się, że w budżecie są środki na remont ul. Kopernika, to ważna dla mieszkańców inwestycja. Poza tym ulica Gojdana, Leśna, Jasna, Północna, Polesie też mają szansę na realizację ze środków z funduszy zewnętrznych. Jestem za budżetem, bo te inwestycje znalazły się w projekcie, a mieszkańcy od wielu lat zabiegali o nie.

 

 

Radny Grzegorz Gregorowicz (klub Wspólny Lubartów)

Budżet jest spójny i dobrze rokujący. Spadły dochody, ale dochody bieżące wzrosły o 2 mln. zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Dochody bieżące wskazują na sprawność budżetu. Indywidualny stopień zadłużenia, który jest na prawidłowym poziomie to najlepszy wskaźnik zdrowia polityki fiskalnej miasta.

 

 

Najważniejsze inwestycje miasta w 2021 roku:

Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi:

Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika- 191 513 zł.

Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta – 500 000,00 zł.

Budowa systemu odwodnienia Miasta w osiedlu 3-go Maja oraz ul. Słowackiego i Parkowej – 649 000,00 zł.

Budowa ul. Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej – opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka ul. Wschodniej od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Łąkową wraz z niezbędną infrastrukturą – 600 000,00 zł.

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg – 1 000 000 zł.

Przebudowa ul. Gojdana – 390 000,00 zł., ul. Jasnej – 325 000,00 zł. oraz ul. Leśnej – 290000,00 zł.

Przebudowa ul. Północnej i ul. Polesie wraz z budową odwodnienia; zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok – 5 200 000,00 zł.

Zakup nieruchomości pod inwestycje w obr. 13- Łucka oraz pod drogi gminne – 1 000 000,00 zł.

Budowa 70 grobów i infrastruktury na cmentarzu komunalnym – 200 000,00 zł.

Modernizacja dużej sali gimnastycznej w SP3 – 100 000,00 zł.

Modernizacja korytarzy w starej części SP 1 – 25 000,00 zł.

Modernizacja Miasteczka ruchu drogowego przy SP l w ramach Budżetu Obywatelskiego – 146 370,00 zł.

Wymiana kotła na gazowy w SP 4 – 150 000,00 zł.

Zakup i montaż ok. 850 szafek dla uczniów SP3 w ramach Budżetu Obywatelskiego – 91 456,00 zł.

Zakup wyposażenia kuchni w SP 3- 150 000,00 zł.

Modernizacja sal dydaktycznych w II LO – 25 000,00 zł.

Modernizacja dachu na budynku MOPS – 49 900,00 zł. Oraz zakup serwera dla MOPS – 20 000,00 zł.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej SP – 3 i MOSiR – 500 000,00 zł.

Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Lubartów – 320 000,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego – 50 000,00 zł.

Budowa boiska terenowego na os. Kopernika, placu zabaw na os. Popiełuszki i progu zwalniającego na ul. J. Heweliusza – w ramach BO – 205 000,00 zł.

Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Popiełuszki w ramach BO – 390 000,00 zł.

Przebudowa szaletu miejskiego w pomieszczeniach w Hali Miejskiej – 450 000,00 zł.

Modernizacja basenu MOSiR- 500 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi:

– Zielony LOF – realizacja ostatnich płatności związanych z przebudową Parku Miejskiego – 2 500 000,00 zł.

– Mobilny LOF – projekt zakłada budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2019 r. W roku 2021 planowane są wypłaty odszkodowań za przejęte grunty – 500 000,00 zł.

– Rozświetlony Lubartów- projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Mieszka l, Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego, Topolowej, Jesionowej, Osikowej, Akacjowej, Szkolnej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej, Rubinowej, Bursztynowej, Ametystowej, Świerkowej, Hutniczej, na łączniku pomiędzy ul. Lubelską i Powst. Warszawy, bocznej ul. Nowodworskiej oraz wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne na placach SP 1 i SP 3, targowisku miejskim oraz na chodniku przy P-5. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Środki na to zadanie zapisane w budżecie stanowią kwotę 1 440 913,00 zł.

Prezenty rodem z Lubartowa

Wydanie:


Lubartowski ratusz zachęca do kupowania świątecznych  upominków związanych z naszym miastem. Propozycje zamieszcza na swoim profilu facebookowym. 

Na naszym profilu przedstawiamy propozycje prezentów świątecznych . Nie będą to zwykłe podarunki, a upominki związane z Lubartowem lub te pochodzące od lokalnych twórców – czytamy.  W ofercie znajdziemy między innymi rękodzieło, czy książki.

(kw)

Kto otrzymał Nagrodę Burmistrza 2020?

Wydanie: , ,


Nagrody dla zasłużonych lubartowian przyznał burmistrz Krzysztof Paśnik. Listę laureatów ogłosił podczas wczorajszego (22 listopada) koncertu online z okazji Imienin Miasta.

 

Nagrody Burmistrza Miasta DLA STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH otrzymali :
1. Natalia Tarasiuk
2. Piotr Guz
3. Adam Szczepaniak

Nagrody za szczególne osiągnięcia otrzymują :

W DZIEDZINIE – PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
1. Iwona Maj
2. Tadeusz Matwiejczyk

W DZIEDZINIE – DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
3. Agnieszka Guz
4. Aleksandra Kozak
5. Łukasz Studziński
6. Kamil Żebrowski

W DZIEDZINIE – DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA
7. Przemysław Aftyka
8. Łukasz Drzewiecki
9. Norbert Jóźwiak
10. Dawid Pożak
11. Adrian Wójcicki
12. Młodzieżowy Klub Sportowy „LUBARTÓW”
13. Miejskie Koło Turystyki Rowerowej „RELAKS”
14. Stowarzyszenie SWIM TEAM LUBARTÓW

W DZIEDZINIE – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
15. Ośrodek Szkolenia Kierowców OSIOR
16. MAZPOL Firma Handlowa
17. ARDENY Sp. z o.o.- operator marketu BRICOMARCHE
18. WOLCO Sp. z o.o.

W DZIEDZINIE – PROMOCJA MIASTA
19. Zuzanna Gadzała
20. Martyna Massalska
21. Małgorzata Wronowska
22. Rafał Eret
23. Piotr Opolski
24. Marcin Wronowski

W DZIEDZINIE – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA NA RZECZ MIASTA
25. Jerzy Tracz
26. Lubartowskie Towarzystwo Regionalne

Chodnik na Kopernika jeszcze w tym roku

Wydanie: , ,


To ważna inwestycja miejska, a jej koszt to ponad 53 tys zł. Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik podpisał właśnie umowę z firmą, która wybuduje chodnik, łączący ulice Kosmonautów, Lotników i Weteranów na osiedlu Kopernika.

Zakończenie prac planowane jest jeszcze przed świętami tego roku.To nie jedyna inwestycja w tej okolicy w ostatnim czasie. W sierpniu dobiegła końca budowa parkingu na 34 miejsca postojowe pomiędzy ulicą Okopową i Gagarina. Powstała tu również droga i chodnik od południowej strony SP 4.

Więcej kamer na ulicach Lubartowa

Wydanie: ,


Sieć miejskiego monitoringu rozrośnie się o 6 nowych kamer. Ratusz właśnie ogłosił przetarg na ich dostarczenie i montaż.

To ważna informacja z dziedziny bezpieczeństwa. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, już wkrótce na terenie Lubartowa pojawi się 6 nowych kamer monitoringu.  Ratusz na oferty przetargowe czeka  do 30 października. Sprzęt ma pojawić się na ulicach najpóźniej w grudniu. Obrotowe kamery działające w systemie HD będą zlokalizowane w takich miejscach jak:
☑️skrzyżowanie ul. Słowackiego, ul. Chopina i ul. Parkowej
☑️skrzyżowanie ul. Lubelskiej z ul. Mickiewicza
☑️ulica Lubelska 56
☑️ulica 1 Maja 66 – przy SP3
☑️ulica 1 Maja 82 – przy RCEZ
☑️ul. Chopina – na wysokości ZS nr 2

Dzień Edukacji Narodowej: Nagrody dla nauczycieli

Wydanie: , , ,


10 nauczycieli z lubartowskich placówek otrzymało dziś za swoje osiągnięcia nagrody. Okazją był Dzień Edukacji Narodowej.

Za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nagrody z rąk burmistrza Krzysztofa Paśnika oraz jego zastępcy Tadeusza Małyski otrzymali :

Agnieszka Nina Janeczek – nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 4

Sylwia Oleszko – nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 1

Teresa Rojek – zastępca dyrektora II LO

Marcin Socha – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1

Paweł Muzyka – zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

Anna Zakaszewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3

Marta Majchrzak – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3

Aneta Głębocka – Wysok – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3

Halina Zdunek – dyrektor II LO

Krzysztof Świć – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

fot. KW

„Trójka” jak nowa

Wydanie: , ,


Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 zyskał nowy wygląd oraz energooszczędność. Prace przy kompleksowej termomodernizacji budynku idą zgodnie z harmonogramem i są już bardzo zaawansowane.

-Prawie wszystkie prace przy dociepleniu i malowaniu elewacji zostały zakończone. Trwają prace porządkowe oraz wykonawca kończy roboty związane z dociepleniem ścian fundamentowych poniżej gruntu – mówi Łukasz Chomicki, rzecznik prasowy UM. – Wkrótce zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna – dodaje.

Zgodnie z projektem przebudowano kominy, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, pojawiły się nowe zadaszenia nad wejściami do budynku. Wyremontowano też schody. Jest też nowa instalacja elektryczna.

Koszt inwestycji to ok. 10,5 mln zł, z czego ponad 60 proc. pochodzi ze środków unijnych. Prace powinny zostać zrealizowane do końca października br.
(kw)

Pięknieje Park Miejski

Wydanie: , ,


Do 10 grudnia mają potrwać prace w Parku Miejskim. Projekt rewitalizacji w swoim założeniu ma wydobyć historyczny kontekst terenu.

Obecnie powstają ścieżki wokół stawu oraz ścieżki z nawierzchni mineralnych w części historycznej parku – mówi Piotr Turowski, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM. – W najbliższych planach jest też wymiana ogrodzenia od strony ulicy Parkowej – dodaje.

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem woda w stawie ma być napowietrzana przez trzy gejzery. Zmodernizowane zostanie również oświetlenie oraz zamontowany monitoring. Stanie też drewniana altana – glorieta.

Park uatrakcyjnią nowe nasadzenia . Łącznie zostaną wprowadzone 92 nowe gatunki roślin. Koszt inwestycji realizowanej w ramach projektu Zielony LOF to blisko 11 mln złotych.
(kw)

Lubartowscy nauczyciele otrzymali awanse

Wydanie: ,


Dziesięciu nauczycieli z lubartowskich szkół i przedszkoli odebrało dziś akty nadania stopnia awansu zawodowego.

Awanse tuż po złożeniu ślubowania wręczył burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik i jego zastępca Tadeusz Małyska.

Nauczycielami mianowanymi zostali:
Paulina Mazurek – Szkoła Podstawowa nr 3
Kinga Majcher – Szkoła Podstawowa nr 3
Anna Sagan – Szkoła Podstawowa nr 3
Anna Drozd- Szkoła Podstawowa nr 3
Bartłomiej Kowalczyk – Szkoła Podstawowa nr -1
Iga Mazurek – Szkoła Podstawowa nr 1
Kinga Bronisz – Przedszkole Miejskie Nr 1
Katarzyna Lipska – Przedszkole Miejskie Nr 1
Aneta Nieścioruk – Przedszkole Miejskie Nr 1
Aleksandra Obroślińska – Szkoła Podstawowa nr 4

Będą inwestycje w sieć kanalizacji deszczowej

Wydanie: , ,


Miasto planuje szereg inwestycji związanych z usprawnieniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Dodatkowo na bieżąco dokonuje przeglądu i czyszczenia obecnej sieci odprowadzania wody opadowej.

Ostatnia nawałnica, która przeszła nad naszym miastem, dokonała wiele zniszczeń. Porywy wiatru były tak silne, że wiele drzew zostało wyrwanych wraz z korzeniami. Kataklizm spowodował podtopienie piwnic i zalanie dróg. Podobnie było w innych miastach naszego regionu, gdzie miejska sieć kanalizacji nie nadążała z odprowadzeniem aż tak dużej ilości wody w tak krótkim czasie.

Od początku kadencji burmistrz Krzysztof Paśnik rozpoczął działania w kierunku rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej.

To priorytetowa sprawa, tym bardziej, że jeśli chodzi o tego typu infrastrukturę w mieście, mamy wieloletnie zaniedbania. Będziemy sukcesywnie realizować kolejne projekty. Część z nich jest już w realizacji – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa.

Miasto zleciło już opracowanie projektu sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu 3 Maja oraz w ulicy Słowackiego i Parkowej. Niebawem odwodnienie pojawi się również na ulicy Łąkowej i Piaskowej przy okazji budowy nowej nawierzchni drogi i ścieżki rowerowej. W planach jest też przebudowa drogi biegnącej od ul. Nowodworskiej do firmy Solbet pod kontem odwodnienia ulicy poprzez wybudowanie kilkunastu kratek wpustowych i wpięcie ich do istniejącego kanału burzowego. Kanał burzowy zostanie wybudowany też na całej długości ulicy Północnej.
Monitoring miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na bieżąco prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Czyszczone są wpusty deszczowe oraz odcinki sieci. W razie potrzeby odcinki sieci deszczowej są również kamerowane – zapewnia Sławomir Czerniak, prezes PGK.

Jak się dowiedzieliśmy, nieprawdziwe są informacje, które pojawiły się mediach społecznościowych, że miasto od 2010 roku nie czyściło separatorów, które umożliwiają sprawne działanie kanalizacji burzowej.

Separatory były czyszczone w 2014, 2019 i 2020 roku. W listopadzie 2019 r. odebrano prace na czyszczenie 3 sztuk separatorów. Obecnie firma Separator Service zajmuje się oczyszczeniem 5 sztuk tych urządzeń – mówi Radosław Stępiński, naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej.

Ponadto w 2020 roku na wiosnę została wykonana konserwacja rowów burzowych na terenie Miasta Lubartów.

Prace obejmowały obkoszenie skarp, odmulenie dna cieku, częściowe ułożenie opasek z kiszek faszynowych i dotyczyły odcinka od ul. Pradnik do oczyszczalni ścieków. Oczyszczono też rów burzowy przebiegający od ul. Olchowej przez teren ogródków działkowych. Koszt tego zadania to 31 883,83 zł brutto – mówi Łukasz Chomicki , rzecznik prasowy UM.
Podobne prace dotyczące konserwacji rowów ruszą na przełomie sierpnia i września bieżącego roku.

Katarzyna Wójcik

Ulica Piaskowa i Łąkowa do remontu. Zbudują odwodnienie

Wydanie: , , ,


Urząd Miasta Lubartów ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Piaskowej i Łąkowej wraz z budową odwodnienia.

ul. Łąkowa

Ulice na których będzie prowadzona inwestycja są ważnym i perspektywicznym rejonem miasta, nie tylko ze względów komunikacyjnych.Bardzo istotną częścią tego projektu na który czekali mieszkańcy jest budowa odwodnienia. Podobnie jak nowe ścieżki rowerowe i chodnik w tym rejonie inwestycja będzie realizowana w ramach Mobilnego LOF. Planowany termin jej zakończenia to listopad 2020 r.
W ramach projektu wykonane będą prace:
W zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Piaskowej i Łąkowej:
✅budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC o łącznej długości 411,9 mb
✅ montaż studzienek osadnikowo-rewizyjnych 15 kpl.,
✅montaż wpustów ulicznych 21 kpl.
W zakresie przebudowy ul. Piaskowej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Łąkowej:
✅frezowanie istniejącej nawierzchni przeznaczonej do remontu,
✅ lokalna regulacja wysokościowa pokryw studni kanalizacji sanitarnej
✅wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej
✅wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej
✅roboty wykończeniowe
✅wymiana uszkodzonych krawężników i nawierzchni chodników (szczególnie na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Popiełuszki).
W zakresie przebudowy ul. Łąkowej  na odcinku od ul. Piaskowej do zjazdu na parking SPZOZ:
✅rozbiórka istniejących krawężników wraz z pasem nawierzchni zjazdów,
✅frezowanie istniejącej nawierzchni przeznaczonej do remontu,
✅ regulacja wysokościowa pokryw studni kanalizacji sanitarnej,
✅wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej,
✅wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej,
✅roboty wykończeniowe.

„Rozświetlony Lubartów” – umowa podpisana

Wydanie: ,


W mieście powstaną 144 słupy oświetleniowe. Umowę a realizację projektu „Rozświetlony Lubartów” podpisał dziś burmistrz Krzysztof Paśnik.

Przypomnijmy, że Urząd Miasta pozyskał ponad milion złotych dotacji na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Lubartowa. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to 1 036 585,35 zł Całkowita wartość projektu to 1,5 mln zł.

Punkty świetlne z przybliżonymi wartościami będą usytuowane na ulicach:
💡Mieszka I na odcinku ok. 400 m – 13 punktów świetlnych
💡Bolesława Śmiałego na odcinku ok. 400 m – 15 punktów świetlnych
💡Zygmunta II Augusta na odcinku ok. 400 m – 13 punktów świetlnych
💡Stefana Batorego na odcinku ok. 400 m – 14 punktów świetlnych
💡Topolowej na odcinku ok 350 m – 12 punktów świetlnych
💡Jesionowej na odcinku ok. 150 m – 6 punktów świetlnych
💡Osikowej na odcinku ok. 115 m – 4 punktów świetlnych
💡Akacjowej na odcinku ok. 190 m – 7 punktów świetlnych
💡Szkolnej na odcinku ok. 130 m – 6 punktów świetlnych
💡Rumiankowej na odcinku ok. 140 m – 5 punktów świetlnych
💡Makowej na odcinku ok. 140 m – 4 punktów świetlnych
💡Chabrowej na odcinku ok. 160 m – 6 punktów świetlnych
💡Rubinowej na odcinku ok. 200 m – 6 punktów świetlnych
💡Bursztynowej na odcinku ok. 440 m – 9 punktów świetlnych
💡Ametystowej na odcinku ok. 215 m – 8 punktów świetlnych
💡łącznik pomiędzy ul. Lubelską i ul. Powstańców Warszawy (dz. 439/7 obr. 10 lubelska) na odcinku ok. 170 m – 5 punktów świetlnych
💡boczna ulicy Nowodworskiej (dz. 255 obr. 8 za Fabryką) na odcinku ok 225 m – 7 punktów świetlnych
💡Świerkowa na odcinku ok 100 m – 3 punkty świetlne
💡Hutnicza – 1 punkt świetlny
👉Wymiana istniejących opraw oświetleniowych dotyczy placów i terenów przy jednostkach miejskich na terenie Lubartowa:
💡Kościuszki – 17 punktów świetlnych
💡Legionów – 16 punktów świetlnych
💡1 Maja -14 punktów świetlnych/w tym 5 modernizowanych lamp przy ul. 1 Maja będzie wyposażonych w moduł fotowoltaiczny
💡Powstańców Warszawy – 3 punkty świetlne