„c.d. ?Restrukturyzacji? Szpitala w Lubartowie.”

Moje krytyczne uwagi opublikowane w numerze 6 Lubartowiaka b.r. podobnie jak i Pani Radnej Ewy Grabek w numerze 4 b.r. o złej działalności Pana Dyrektora Rafała Radwańskiego, o braku reakcji na tą działalność ze strony Starostwa, Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Rady Społecznej ZOZ, nic nie dały. Wszyscy nabrali wody w usta i uważają że Dyrektor Szpitala w Lubartowie działa prawidłowo. Skarga do Rady Społecznej ZOZ już trzy miesiące pozostaje bez odpowiedzi. Natomiast Szpital Powiatowy w Lubartowie nadal jako  jeden z nielicznych na Lubelszczyźnie nie posiada podstawowego sprzętu diagnostycznego.
Jestem zadowolony z poziomu usług medycznych świadczonych przez wysokokwalifikowaną kadrę lekarską ze specjalizacją, pielęgniarki i salowe, pracujące w Szpitalu w Lubartowie, szczególnie na oddziale neurologii, gdzie byłem pacjentem. Dlatego składam duże podziękowania za fachową opiekę lekarską, wydanie prawidłowej diagnozy o stanie mojego zdrowia i podjęcie odpowiedniego leczenia, pomimo braku na miejscu do tego celu specjalistycznego sprzętu. 
  Natomiast nie jestem zadowolony z działalności Pana Dyrektora tego Szpitala Rafała Radwańskiego, który lekarzy ze specjalizacją zwalnia, a bez specjalizacji przyjmuje, dotrzymując tym samym obietnicy danej na posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ w grudniu 2008r. Ostatni remont wind w szpitalu stwarza duże zagrożeniu zdrowiu i życiu pacjentów leżących na łóżkach oddziału kardiologii oraz niektórych na innych oddziałach, które nie mieszczą się w nowych windach, bo do starych wind mieściły się wszystkie łóżka. Może nowe windy przeznaczone są do innych celów? Już dość długo dyskutuje się na temat zakupu tomografu komputerowego. Ostatnia dyskusja podczas konwentu Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu lubartowskiego w Sernikach daje nikłe szanse na zakup tego tomografu w najbliższym czasie i ten temat skończy się na chęciach i obietnicach, jak opisałem w lutym 2008r. Dyrekcja Szpitala w Lubartowie uważa że o wysokim poziomie usług medycznych świadczonych przez Szpital, decyduje rozbudowana administracja, bez lekarzy z dużym doświadczeniem i specjalizacją, bez pielęgniarek oraz bez tomografu komputerowego i innego sprzętu specjalistycznego pilnie potrzebnego szpitalowi. Ja jako ewentualny przyszły pacjent widzę to inaczej. Przeraża mnie widok długich kolejek do lekarzy specjalistów w przychodni oraz do poradni rehabilitacyjnej, gdzie czeka się w kolejce miesiącami. Moje krytyczne uwagi nic nie dadzą o ile nie nastąpi szybka zmiana Dyrektora Szpitala, wymiana Rady Społecznej ZOZ oraz wymiana Przewodniczącego Rady Powiatu.

      Z poważaniem Radny Rady Miasta
       Ryszard Borowicz