W dziale | Fakty

Uchronić od zapomnienia pamięć 27 W.D.P.A.K.

Opublikowany 27.07.2012

Po raz dwunasty rajdem rowerowym utrwalamy pamięć historyczną szlaku bojowego 27 W.D.P.A.K. na Ziemi Lubartowskiej. Dziwnym wydaje się jednak kunktatorstwo w sprawie budowy pomnika poświęconego pamięci tej dzielnej partyzanckiej dywizji oraz organizacji A.K. miasta Lubartowa. Pomnik miał cieszyć oczy Lubartowian już w 2006 r. Z niewiadomych przyczyn komitet budowy pod kierownictwem pana Władysława Szafrańskiego „zmarł śmiercią naturalną” i jak do tej pory nikt nie podjął się przynajmniej próby realizacji lub przekazania szerszej informacji dotyczącej upadłości tej patriotycznej inicjatywy. Nasz Rajd rowerowy, pod stałą nazwą, w 59 rocznicę wyzwolenia wystąpił do Rady Gminy w Kamionce, by w 60 rocznicę  upamiętnić miejsce pamięci postoju Sztabu 27 W.D.P.A.K. w dawnym budynku Urzędu Gminy w Kamionce – w dniach  22-23.07.1944 r. Wójt Gminy Wiesław Meksuła, syn żołnierza A.K. poparł wniosek rajdowców. Rada powołała Komitet organizacyjny i już w 60 rocznicę dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku chwale Dwudziestej Siódmej. Analizując proces radno – partyjny przed zburzeniem pomnika na placu J. Piłsudskiego, przestałem wierzyć w szczere intencje jego wnioskodawców, ponieważ finałem miała być sprzedaż placu. W przyszłości warto byłoby pokusić się o szerszy komentarz na ten temat. Nr 11/2012 „Lubartowiaka” serwuje artykuł pani A. Jędryszki pt „Upamiętnią A.K. w 70 rocznicę powstania”. Z jego treści niewiele wynika, poza tym, że były przewodniczący do spraw nazewnictwa rezygnuje ze stanowiska. Historię 27 W.D.P.A.K. usiłuje się zlokalizować na peryferiach miasta. O wykorzystaniu placu J. Piłsudskiego słowem nie wspomniano. Nie wspomniano także o przyczynach upadku poprzedniego Komitetu Budowy powołanego z inicjatywy p. Szafrańskiego, jak również o tym, że do Rady Miasta dwukrotnie zwracali się od 2010 roku uczestnicy rajdów rowerowych Szlakiem 27 W.D.P.A.K., o upamiętnienie tej bohaterskiej Dywizji. W 50 rocznicę powstania Armii Krajowej Klub FOTOFILM „Zdrowie” oraz Zarząd PTTK w Lubartowie zorganizowały wystawę fotograficzną w LOK, pt. „Partyzancki szlak „Wira”, bohatera oraz ostatniego dowódcy zgrupowania w Puszczy Solskiej, który zmobilizował wycieńczonych partyzantów do rozerwania niemieckiego okrążenia. Otwarcia wystawy dokonała żona „Wira”, Pani Nina Roguska-Bartoszewska. Dnia 14.07.2012 r. w Bibliotece Gminnej w Firleju eksponowana była wystawa fotograficzna pt. „Partyzancki szlak 27 W.D.P.A.K.”, w której obejrzeniu brało udział kilkudziesięciu działaczy ze środowiska K.O.R. im S.G.O. „Polesie” oraz Związku Kombatantów z Lubartowa. Informację dotyczącą wniosku w sprawie upamiętnienia szlaku 27 W.D.P.A.K. uczestnicy rajdów rowerowych otrzymali z Rady Miasta Lubartowa, po dwóch latach, która nic konkretnego nie mówi o podjęciu działań w tym kierunku. Wydaje się, że w gwoli zaprzestania przetargów na temat treści na pomniku, który winien mimo wszystko przyozdobić plac J. Piłsudskiego, należałoby porozumieć się z administracją parafii p.w. Świętej Anny. Celem porozumienia winno być dosłowne wykorzystanie treści napisu, jaki znajduje się na tablicy w kościele, umieszczonej w 40 rocznicę rozbrojenia. Treść napisu powinna usatysfakcjonować: Radę Miasta, Administratorów Parafii Rzymsko – Katolickiej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. To jest projekt wart głębokiego przemyślenia i realizacji. Pod pamiętnymi tablicami w Skrobowie podczas składania wiązanek kwiatów przez uczestników 11-go rajdu „Szlakiem 27 W.D.P.A.K na Ziemi Lubartowskiej” w ubiegłym roku obecni byli panowie: poseł Marian Starownik oraz Starosta Powiatowy Fryderyk Puła. Obydwaj Panowie poparli inicjatywę uczestników rajdu i obiecali pomoc w jej realizacji…

Janusz Cyfrowicz

Porucznik w st. spoczynku

K.O.R. im S.G.O. „Polesie” Lubartów

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (7105).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.