Redakcja

Dwutygodnik „Lubartowiak”

 ul. Farna 4 Lubartów (w budynku Punktu Informacji Turystycznej)

Jesteśmy w centrum miasta bliżej naszych Czytelników

tel.  81 855 45 68

668 695 951

e- mail: [email protected]

e –mail: [email protected]

format A3

Ilość stron: 12 lub 8
Ukazuje się co dwa tygodnie, w czwartek/piątek
Nakład: 10 000 egzemplarzy
Zespół redakcyjny:
mgr Sylwia Cichoń –  redaktor naczelny
mgr Katarzyna Wójcik
mgr Radosław Ozonek (DTP)
Współpraca: mgr Ireneusz Góźdź  (dział sportowy)
Wydawca: Lubartowski Ośrodek Kultury ul. Rynek II 1, tel 81 855 22 42

LOGO DO POBRANIA

LOGO PRZEZROCZYSTE – PNG

„Lubartowiak” ukazuje się od 29 kwietnia 1996 roku. Od maja 2013 roku jest bezpłatnie rozprowadzany na terenie miasta Lubartów i okolic. Dzięki wydaniu internetowemu ma również czytelników z innych regionów powiatu lubartowskiego i województwa. Zawiera różnorodne rubryki tematyczne (informacje miejskie, kronikę policyjną i strażacką, kulturę, wywiady, reportaże, sport, rozrywkę i inne). Przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelników. Bezpłatny egzemplarz można dostać w kioskach, sklepach, punktach usługowych na terenie miasta. Gazeta jest też kolportowana pod adresy prywatne. Redakcja jest również współorganizatorem różnorodnych imprez rozrywkowych, m.in. Plebiscytu na Dziesięciu Najpopularniejszych Sportowców Lubartowa czy festynu miejskiego.