W dziale | Fakty

Przebudują oczyszczalnię

Opublikowany 23.03.2016

Budowa kładki nad torami na „Karierach”, przebudowa oczyszczalni ścieków, przymiarki do likwidacji straży miejskiej – to kluczowe zagadnienia poruszane podczas XV Sesji Rady Miasta Lubartów. 22 marca radni podjęli szereg ważnych dla miasta uchwał. Tak objętościowych obrad dawno nie było. Podpunkty przy rozpatrywaniu projektów kończyły się na literze „q”. Pomimo zdjęcia z obrad dwóch pierwszych podpunktów, radni skończyli obradować przed północą.oczyszczalnia lubartow

Najdłużej radni dyskutowali na temat uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGK Sp. z o.o. w Lubartowie na lata 2016-2020”. To, że oczyszczalnia staje się palącym problemem, informował podczas sesji RM – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lubartowie Tomasz Marzęda. Obecny stan wybudowanej w połowie lat dziewięćdziesiątych instalacji jest wysoce awaryjny i przestarzały. Obecnie jest jedna nitka technologiczna. Wszelkie naprawy wykonywane są działającym obiekcie między 3:00 a 6:00 rano. Prace koncepcyjne nad przebudową obiektu trwały już od kilku lat, przyczynkiem była seria poważnych awarii w 2012 roku.

Projekt przebudowy ukończono w grudniu 2015 r. Składa się z kilkudziesięciu tomów dokumentacji technicznej. PGK Sp.z o.o.  w Lubartowie złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet II, działanie 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Maksymalny poziom dofinansowania miałby wynieść ok. 65%. Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad 50 mln zł netto. Modernizacja miałaby obejmować m.in.: budowę dwóch ciągów technologicznych oczyszczania ścieków oraz kompleksowo rozwiązywać gospodarkę komunalnymi osadami ściekowymi. Projekt obejmuje także budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej.

 

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (6927).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.