Będą ulgi dla rodzin wielodzietnych

Opublikowany 30.04.2013

Lubartowskie rodziny wielodzietne będą miały 50 procentowe zniżki na korzystanie między innymi z basenu, kina czy  przedszkoli miejskich. To dzięki inicjatywie  grupy radnych z klubu PiS i Wspólnoty Lubartowskiej.

dziecko Uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej” przyjęto podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

Z programu mogą korzystać rodziny wielodzietne oraz zastępcze zamieszkujące w Lubartowie i wychowujące co najmniej 3 dzieci  w wieku do18 lat. A także do 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Program gwarantuje dla nich 50 procentowa zniżkę na korzystanie z obiektów MOSiR, lubartowskiego kina oraz obniżenie o połowę opłat za przedszkole.

Przewiduje także współprace z lubartowskimi firmami oraz organizacjami pozarządowymi. Gdy przedsiębiorca zdecydują się na zaoferowanie zniżek na swoje usługi i towary dla rodzin wielodzietnych będzie  mógł posługiwać się specjalnym logo programu.

– Jest to program ogólnopolski, jest w nim około 50 samorządów,  chociażby Lublin – mówił podczas sesji radny Tomasz Prażmo.

Zaznaczył, że uchwała nie ma zadania socjalnego  – Nie jest to wspieranie z punktu widzenia dochodów. Dlatego nie dzielimy rodzin o większych, mniejszych dochodach.

Radni opozycyjni pytali, jakie skutki finansowe przyniesie wprowadzenie tych zniżek dla budżetu miasta. Wnioskowali także o wyłączenie z uchwały zapisu dotyczącego współpracy z przedsiębiorcami.

Nie da się wyliczyć dokładnych kosztów finansowych, bo nie są prowadzone dane statystyczne, ile osób z rodzin wielodzietnych chodzi na basen czy do kina. Uważacie, że uchwała będzie rodzić złe skutki finansowe, a według mnie przyniesie pozytywne skutki społeczne – mówił radny Marek Polichańczuk.

Burmistrz Janusz Bodziacki zapewnił, że koszty, jakie poniesie budżet miasta w związku z przyjęciem tego programu są niewielkie.

Od dłuższego czasu śledzę doświadczenia tych samorządów, które weszły do tego programu – mówił.

Podał także, że obniżenie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie oraz za korzystanie z usług w oddziale żłobkowym w Przedszkolu Miejskim nr 4  będzie kosztować  budżet miasta około 18 tys. zł. rocznie. Dodał, że w Lubartowie jest 62  rodziny, które będą mogły korzystać z tych ulg przedszkolnych.

Odniósł się także do kwestii zawierania porozumienia z przedsiębiorcami.  – Zgodnie z doświadczeniem samorządów to ważny element tego programu. To duża nobilitacja dla przedsiębiorców, którzy mogą używać logo tego programu, podkreślają oni w odbiorze społecznym, że robią coś dobrego.

Radny Andrzej Kardasz podkreślił, że jest to pierwsza w przypadku lubartowskiego samorządu miejskiego uchwała skierowana do rodzin wielodzietnych.

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej” głosowało 13 radnych, przeciw był 1, a 4 wstrzymało się od głosu.   (Katarzyna Wójcik)

 


Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (918).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.