Czas konkursów w II LO

Ostatnie tygodnie przyniosły uczniom II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie pomyślne rozstrzygnięcia wielu konkursów o zasięgu ogólnopolskim.

Julia Szymanek, Przemysław Podleśny, Michał Pióro z klasy II a oraz Wiktor Garbacz z klasy II e zakwalifikowali się do II etapu Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Zawody II stopnia odbędą się 11 lutego i weźmie w nich udział 490 uczniów z całej Polski. Etap międzynarodowy rozegrany zostanie w Irlandii. Opiekunami uczniów są nauczycielki matematyki: Ewa Biernacka i Katarzyna Kowalczyk. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest jedną z 13 olimpiad naukowych, które mają etapy międzynarodowe. OLM stawia sobie za cele poszerzenie interdyscyplinarnych kompetencji polskiego społeczeństwa w zakresie lingwistyki teoretycznej, matematycznej i stosowanej. Zadania mają rozwijać zainteresowania uczniów metodami nauk ścisłych, stosowanych w lingwistyce i poszerzać wiedzę z tego zakresu.

Do etapu wojewódzkiego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zakwalifikowali się uczniowie: Filip Paśnik z klasy III b oraz Patrycja Kożuch i Brandon Bartkowicz z klasy II b. Uczniowie pracują pod opieką Ewy Hajduk.

Przypominamy także o sukcesach Przemysława Podleśnego z klasy II a, który zakwalifikował się do drugich etapów Olimpiad: Informatycznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej oraz Języka Angielskiego.

11 stycznia w II LO uczniowie przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „MAT”. W zawodach wzięły udział 24 osoby z klas pierwszych, drugich i trzecich. Uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu wielokrotnego wyboru (28 zadań z odpowiedziami A, B, C, D, z których każda może być prawdziwa lub fałszywa). Licealiści podeszli do zadania profesjonalnie i niemal wszyscy uporali się z zadaniami przed upływem przewidzianego przez organizatora czasu. Z niecierpliwością czekamy na wyniki tego konkursu.

Gratulujemy uczniom wszystkich sukcesów i życzymy kolejnych wyjątkowych osiągnięć!

AO

II LO konkursy2

II LO konkursy 1