W dziale | Fakty

Informacja Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami, należnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie

Opublikowany 25.02.2015

Informacja Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami, należnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie

W ostatnich dniach mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie otrzymali informację dotyczącą podniesienia wysokości opłat czynszowych w związku z doliczeniem z dniem 1 marca 2015 opłaty za gospodarowanie odpadami. Jednocześnie w przesłanej informacji Zarząd Spółdzielni określił dla każdego lokalu wysokość zaległości z tytułu opłat za śmieci za okres od lipca 2013 do lutego 2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa uiściła część zaległych opłat na rachunek Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W związku z tym pragniemy wyjaśnić, że uiszczenie przez Spółdzielnię zaległości z tytułu opłaty za śmieci stanowi wykonanie jej ustawowego obowiązku. Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Należy podkreślić, że to nie Związek Komunalny lecz ustawa wskazuje Spółdzielnię jako odpowiedzialną za złożenie deklaracji i wpłacenie opłat z tytułu wywozu nieczystości z terenu Spółdzielni.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej stał zawsze na stanowisku, że obowiązek składania deklaracji i wnoszenia opłat do Związku nie ciąży na mieszkańcach Spółdzielni. Właściciele mieszkań nie mają bezpośrednio zaległości wobec Związku.

Osoby, które zostały wprowadzone w błąd przez Zarząd Spółdzielni i wpłaciły opłaty za gospodarowanie odpadami na rachunek Związku Komunalnego mogą ubiegać się o ich zwrot. Wniesione opłaty są traktowane jako świadczenie nienależne i mogą być zwrócone jedynie osobie, która je uiściła, na jej indywidualny wniosek. Zarząd Związku przygotował formularze wniosku o zwrot nienależnie wniesionych opłat, które są dostępne w siedzibie Związku.

Opłaty te będą zwracane przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej bez oprocentowania. Informacje podawane przez Zarząd Spółdzielni, że osoby, które dokonały nienależnych wpłat na rachunek Związku, mogą żądać ich zwrotu wraz z odsetkami, są nieprawdziwe i niezgodne z prawem. Zwroty te będą dokonywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, który nie przewiduje w takim przypadku zapłaty odsetek od Związku.

Osoby, które czują się poszkodowane, mogą dochodzić swoich roszczeń od podmiotu, który wprowadził je w błąd, a więc od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, wnosząc przeciwko Zarządowi Spółdzielni powództwo cywilne.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

 

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (8507).


Skontaktuj się z autorem

Komentarze do artykułu (3)

 1. Gregor:

  Już od poprzedniego komunikatu lepiej, chociaż do prezentacji stanowiska Zarządu upoważniony jest jego Przewodniczący. Dlatego nieco dziwi, że użyto powagi całego zarządu, zamiast podpisu jednej osoby. Czyżby głosowali jakoś tak niejawnie? Nie rozumiem tej anonimowości w debacie publicznej ze strony wybieralnego organu.

 2. stoik:

  Według mnie informacja konieczna, przejrzysta, czytelna, nie wprowadzająca czytelnika w błąd. Koniec – kropka.

 3. Gregor:

  Z informacji tej wiem, że sygnuje go jakoby to Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Zwyczajowo w tego rodzaju dokumentach podpisuje je przewodniczący organu uprawnionego do zajmowania się tego typu sprawami, wymieniony w dodatku z imienia i nazwiska. Tu zaś mamy klasyczny unik. Całkowicie przy tym niezrozumiały, ale odbierający temu pisemku wiarygodności. Mógł go też, moim zdaniem, podpisać choćby dyrektor biura. Dziwne i zupełnie nieuprawnione chowanie się od domniemanej odpowiedzialności. Jak się chciało dobrowolnie stanowisk, to teraz należałoby wykonywać przyjęte obowiązki z godnością. Po kropce jest wprawdzie koniec, ale i początek domysłów. Zupełnie niepotrzebnie 🙂
  P>S. Na marginesie dodam, że to i tak lepiej, bo w poprzednim „komunikacie” ZKGZL w ogóle brak oznaczeń.

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.