W dziale | Fakty

Komunikat ZKGZL w sprawie opłat za śmieci

Opublikowany 13.02.2015

K O M U N I K A T

Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie podawanych przez Telewizję Kanał S nieprawdziwych informacji odnośnie gospodarki odpadami

W audycji wyemitowanej przez Telewizję Kanał S w dniu 6 lutego 2015 r. została podana nieprawdziwa informacja, jakoby mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie dopłacali do wywozu śmieci osób zamieszkałych w domkach jednorodzinnych. W związku z tym pragniemy wyjaśnić, jaki jest stan faktyczny w przedmiotowej sprawie:

Osoby zamieszkałe w zasobach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie finansują odbioru odpadów mieszkańców domków jednorodzinnych w Lubartowie. Każdy sektor rozliczany jest odrębnie. Faktem jest, że opłata za gospodarowanie odpadami nie pokrywa w całości kosztów funkcjonowania systemu odbioru śmieci. Brakujące środki zostały sfinansowane ze środków Związku pochodzących z lat ubiegłych.

Powszechnie wiadomo, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie od czasu funkcjonowania systemu, tj. od 1 lipca 2013 r. nie wpłaciła żadnej kwoty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Hipokryzją jest zatem twierdzenie, że mieszkańcy Spółdzielni pokrywają koszty wywozu odpadów z domków jednorodzinnych. Jak mogą dofinansowywać wywóz odpadów skoro należne od nich opłaty nie są wnoszone?

W tym miejscu należy podkreślić, że prawo stanowi jednoznacznie, iż obowiązkiem Spółdzielni jest uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami. Art. 2 ust. 3. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brzmi w następujący sposób:

jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Zgłaszane przez Prezesa Spółdzielni wnioski, by z opłat za gospodarowanie odpadami pokryć koszty administracyjne Spółdzielni związane z poborem opłat (2 zł od mieszkańca) są niezgodne z obowiązującym prawem. Ustawa nie przewiduje, aby podmiot zobowiązany do uiszczania opłat mógł pobierać z tego tytułu prowizję.

Podawana w Kanale S informacja, iż z kredytu finansowane są koszty wywozu odpadów jest nieprawdziwa. Kredyt 900.000 zł został zaciągnięty na realizację zadań wynikających ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Kredyt w przyszłości zostanie spłacony z refundacji środków pochodzących z funduszy Szwajcarskich.

Twierdzenie , że Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej prowadzi windykację należności w stosunku do jednego podmiotu jest nieuprawnione. Należności egzekwowane są od wszystkich zalegających z opłatą. Sukcesywnie wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (8491).


Skontaktuj się z autorem

Komentarze do artykułu (3)

  1. Lewartowiak:

    Jestem mieszkańcem budynku wielolokalowym i nie przypominam sobie by ktokolwiek wysyłał mi upomnienia do zapłaty za śmieci. Tak wiec nie rozumiem jaki tytuł wykonawczy można wysłać do mnie? Proszę przedstawić jakikolwiek dokument który będzie świadczył o tym że otrzymałem wezwanie do zapłaty i uchylam się od niego

  2. stoik:

    Lewartowiak. Zgodnie z obowiązującym prawem, jakkolwiek pokrętnie interpretowanym przez Prezesa to zarząd SM jest zobowiązany do zgłoszenia w Twoim imieniu deklaracji i uiszczania opłat do Związku. Związek nie mógł i nie może wysłać Ci tytułu wykonawczego.

  3. Gregor:

    Nie podoba mi się ten komentarz. Zwłaszcza to, że jest anonimowy, czyli niepodpisany. W ZKGZL są dwa organy, które mają przewodniczących. Oprócz tego jest dyrektor biura. Każdy z nich ma nazwisko i odpowiednie kompetencje. Kto zatem firmuje powyższy „komunikat”? Moim zdaniem, to niepoważne. Ponadto, tak czy owak nie po to chyba tworzono Związek, by ten wdawał się w polityczne polemiki ze swoimi dłużnikami. Co innego, poszczególni członkowie Związku. Ci zaś milczą, posługując się jak widzę, anonimami.

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.