W dziale | Fakty

Lubartów inwestuje

Opublikowany 08.04.2010

Inwestycje warte miliony złotych powstały w ubiegłym roku bądź będą realizowane w roku bieżącym w Lubartowie. Zmianie ulegnie nie tylko oblicze  centrum miasta, wiele będzie się działo również na obrzeżach. Omawiając inwestycje samorządów powiatu lubartowskiego, przybliżamy Czytelnikom to, co powstało lub już wkrótce powstanie w naszym mieście. A rozpoczynamy od inwestycji i projektów oświatowych, których jak sie okazuje – jest całkiem niemało.  W ubiegłym roku inwestycje w jednostkach oświatowych obejmowały:  w szkołach podstawowych – za 171 000 zł: termomodernizacja obiektów szkolnych i remont basenu w Szkole Podstawowej Nr 3 – 100 000 zł oraz modernizacja łazienki i korytarza w Szkole Podstawowej Nr 1. Gimnazja – 86 600 zł: Dokończenie drogi wewnętrznej i modernizacja starego budynku w Gimnazjum nr 2. Przedszkola miejskie – 211 000 zł: Oddymianie klatek schodowych we wszystkich przedszkolach miejskich.  Na rok bieżący zaplanowano natomiast Przebudowę łącznika i wydzielenie stref przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 120 000zł; Przebudowę kuchni i klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 – 180 000zł; Oddymianie klatki schodowej w drugim budynku  Przedszkola Miejskiego Nr 4 – 60 000zł; Wykonanie dokumentacji na modernizację kotłowni w Gimnazjum Nr 2 – 25 000 zł; Budowę boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 – 350 000 zł; Budowę skateparku – 350 000zł; Termomodernizacja w Gimnazjum Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 1 – 4 900 000 zł; Modernizacja obiektów szkolnych i sportowych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 410 000 zł.  W ramach Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 wraz z przebudową boiska sportowego. Zaplanowano kompleksową termomodernizacji obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 i hali sportowej w Lubartowie wraz z modernizacją układu centralnego ogrzewania wymienionych budynków. Projekt obejmuje również nowoczesne zagospodarowanie całości otoczenia sportowego szkoły, umożliwiającego udostępnienie otwartej infrastruktury sportowej mieszkańcom miasta.  Projekt wynika z dokumentów programowych miasta: Strategii Rozwoju Miasta Lubartów do roku 2015 i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubartów na lata 2009 – 2015. Opracowano dokumentacje techniczną dla projektu oraz uzyskano pozwolenie na budowę, przygotowano studium wykonalności. W 2009 roku Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu w wysokości 80% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  w ramach 8. Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna  Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa. Projekt został pozytywnie oceniony, ale z uwagi na brak środków znalazł się na liście rezerwowej.  Planowane jest również modernizacja obiektów szkolnych i sportowych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja. Projekt obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie oraz budowę obiektów sportowych i przebudowę hali basenowej, a także uporządkowanie otoczenia modernizowanego budynku. Opracowano część dokumentacji technicznej dla projektu. Przygotowano studium wykonalności. W 2010 planuje się opracowanie pozostałej dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu oraz przebudowę bieżni boiska „Orlik”. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony przy najbliższym naborze na ww. działanie. Placówki oświatowe podległe miastu to jeden oddział żłobkowy  przy przedszkolu, cztery przedszkola miejskie, trzy szkoły podstawowe, dwa gimnazja i  liceum ogólnokształcące.

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (3929).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.