W dziale | Fakty

Nadzór budowlany nie czeka na pierwszy śnieg

Opublikowany 22.11.2013

Synoptycy przewidują najbliższe opady śniegu w woj. lubelskim już w nadchodzącym tygodniu. Nadzór budowlany w Lubartowie nie czeka na pierwszy śnieg. Już teraz przypomina właścicielom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów a także o obowiązkowych kontrolach w sezonie zimowym. Poniżej publikujemy komunikat:

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie przypomina: Właściciele / zarządcy obiektów budowlanych winni dokonywać w sezonie zimowym – 2013 / 2014 obowiązkowych kontroli okresowych oraz na bieżąco usuwać nieprawidłowości, mogące spowodować zagrożenia w związku z pojawiającymi się przypadkami zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska spowodowanego złym stanem technicznym urządzeń grzewczych, przewodów: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Do obowiązków właścicieli i zarządców w szczególności należy dbałość o należyty stan techniczny budynków, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji obiektów budowlanych przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku, usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawą wykonywać okresowe kontrole, w sposób szczególny w stosunku do obiektów podwyższonego ryzyka, tj. konstrukcji lekkich przykryć o dużych rozpiętościach ze względu na możliwość przebywania znacznej liczby osób / publiczności (np. hal sportowych, widowiskowych, sal gimnastycznych, w tym basenów, hal wystawowych, handlowych, itp.) – obiektów szczególnie wrażliwych na obciążenie śniegiem. Ponadto winni wykonywać kontrole drożności i stanu technicznego dróg ewakuacyjnych.

Należy również pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z połaci dachowych może stwarzać duże zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego też muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz przepisów BHP.

Należy wskazać, że kto nie zapewnia okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane). A kto niewłaściwe utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ww. ustawy).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą Prawo budowlane z 1994 r. – obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z podstawowymi wymaganiami o czym stanowi art. 5 ust. 2 ww. ustawy (tekst jedn. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z późn. zm.), dotyczącymi m. in.:

● bezpieczeństwa konstrukcji,

● bezpieczeństwa pożarowego,

● bezpieczeństwa użytkowania,

W związku z powyższym, w celu uniknięcia ww. zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o należyte spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa.

Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Lubartowie

mgr inż. Alina Sawicka

snieg

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (8507).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.