W dziale | Fakty

Niecodzienna lekcja biologii w Gimnazjum nr 2

Opublikowany 15.06.2016

Uczniowie klas trzecich 13 czerwca uczestniczyli w niecodziennej lekcji ekologii. Zajęcia przeprowadził kierownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie (Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie), pan Piotr Deptuś.

Nasz gość w ciekawy sposób zaprezentował uczniom prawne formy ochrony przyrody, które funkcjonują w Polsce. Wyjaśnił, jakie kryteria muszą być spełnione, by dany obszar czy obiekt przyrodniczy był uznany za park narodowy, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, rezerwat przyrody, pomnik przyrody lub stanowisko dokumentacyjne.

Wiele uwagi poświęcił obszarom chronionym województwa lubelskiego. Przedstawił osobliwości przyrodnicze i krajobrazowe Poleskiego Parku Narodowego. Podkreślił jego unikatowy charakter ze względu na obecność rozległych torfowisk, dużej ilości jezior, stawów, zagłębień krasowych i różnych podmokłości zwanych młakami, a także różnorodność gatunkową roślin oraz zwierząt. Scharakteryzował Roztoczański Park Narodowy, w którym chronione są lasy Roztocza Środkowego – olsy, grądy, łęgi oraz typowe dla Karpat bory jodłowo – bukowe. Najcenniejsze fragmenty borów chronione są w pięciu rezerwatach, z których jeden, pod nazwą Bukowa Góra, dostępny jest dla turystów poprzez ścieżkę przyrodniczą.

Omówił także położone najbliżej Lubartowa parki krajobrazowe. Należy do nich Kozłowiecki Park Krajobrazowy, w którym szczególnej ochronie podlega ekosystem leśny oraz Nadwieprzański Park Krajobrazowy z cennymi przyrodniczo obszarami lasów i torfowisk. W niedalekiej odległości znajduje się również Kazimierski Park Krajobrazowy, obszar chroniony ze względu na interesującą biocenozę zbocza doliny Wisły, występowanie wąwozów i skarp lessowych.

Przekaz wzbogacała prezentacja multimedialna z wieloma ilustracjami omawianych krajobrazów, atrakcji przyrodniczych, gatunków roślin oraz zwierząt.

Lekcja była bogatym uzupełnieniem zagadnień dotyczących ekologii oraz ochrony przyrody realizowanych na zajęciach biologii i geografii.

Uświadomiła uczniom, jak ważna jest ochrona obszarów, na których przyroda i krajobraz nie poddały się presji człowieka, lecz zachowały swój naturalny charakter.

Anna Rzezak

główneDSC04855DSC04857DSC04861DSC04862DSC04876DSC04876DSC04881DSC04884

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (7611).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.