W dziale | Fakty

Dziś konsultacje społeczne z NGO

Opublikowany 15.10.2013

Burmistrz Miasta Lubartów informuje o konsultacjach społecznych

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2014″.

Burmistrz zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Lubartów do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie Programu.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

bezpośrednie otwarte spotkanie w dniu 22 października 2013 r. o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu,

pisemne wyrażenie opinii na formularzu konsultacyjnym.

Propozycje, uwagi i wnioski dotyczące Programu można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej miasta drogą e-mailową na adres poczta@um.lubartow.pl, drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Lubartów , ul. Jana Pawła II 12, 21 – 100 Lubartów, osobiście w Urzędzie Miasta Lubartów w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz osobiście podczas spotkania w dniu 22 października 2013r.

Termin konsultacji wyznaczony został od 9.10.2013r. do 23.10.2013r.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialne jest Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, kontakt: tel. 81 8544629, 818552273, poczta@um.lubartow.pl, wop@um.lubartow.pl/.

Szczegółowe informacjRATUSZe na temat konsultacji społecznych znajdują się na stronie www.lubartow.pl.

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (6849).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.