W dziale | Fakty

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie informuje

Opublikowany 07.09.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie informuje, że na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie znajdują się opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny „Wytyczne dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia o niskim ryzyku, w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw”.

Adres strony internetowej

http://psselubartow.pis.gov.pl/?dep=97

Celem tego dokumentu jest ułatwienie stosowania przepisów prawa żywnościowego przez osoby planujące rozpoczęcie działalności polegającej na przetwarzaniu warzyw i owoców w kuchni domowej wyprodukowanych przede wszystkim we własnym gospodarstwie rolnym.

Ponadto informujemy zainteresowane tym tematem organizacje zrzeszające producentów żywności oraz organizacje rolnicze, że zgodnie art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) istnieje możliwość opracowywania własnych wytycznych dotyczących produkcji w warunkach domowych żywności na bazie produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie rolnym. Tego typu wytyczne, zgodnie z ww. przepisem, powinny być ocenione przez właściwe organy krajowe. W celu uzyskania takiej oceny opracowany projekt wytycznych należy przesłać do zaopiniowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie produkcji roślinnej lub przez Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie produkcji zwierzęcej.

owoce targ

fot. Aleksandra Kaczorek

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (7196).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.