W dziale | Fakty

Policzyli bezdomnych w Lubartowie

Opublikowany 08.02.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zbierał informacje wśród osób bezdomnych. Pracownicy socjalni dotarli do 9 osób. Z zebranych danych wynika, że średnia wieku wśród bezdomnych to 47 lat. Najmłodszy ma 34 lata, najstarszy 68. Wszyscy posiadają wykształcenie zawodowe. Okres bezdomności wynosi w Lubartowie ok. 9 lat. Najkrócej 8 miesięcy, najdłużej 20 lat. Jako przyczyny bezdomności wymieniane są m.in. eksmisja, uzależnienia, bezrobocie czy zły stan zdrowia. Aż 4 osoby spośród 9 posiadają stopień niepełnosprawności. Z badań wynika iż 5 osób przebywa u znajomych, pozostali na klatkach schodowych, pustostanach, udostępnionych budynkach gospodarczych czy w altankach na ogródkach działkowych. Ponad połowa badanych jako źródło dochodu podaje, że korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Pozostali: pracują na czarno, pobierają renty, korzystają ze wsparcia znajomych, zajmują się zbieractwem.

PO

 

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (6740).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.