W dziale | Fakty

Pomogą bezrobotnym i niepełnosprawnym wejść na rynek pracy

Opublikowany 26.02.2013

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje szeroki zakres bezpłatnych usług – doradztwa z zakresu prawa, rachunkowości, księgowości, marketingu, pomocy w przygotowaniu biznesplanu. Wspiera budowanie sieci współpracy lokalnej. Prowadzi również szkolenia dostarczające wiedzę i umiejętności dotyczące zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Jest tutaj biblioteczka i punkt dystrybucji gazet oraz wydawnictw o Ekonomii Społecznej. Z usług OWES mogą skorzystać osoby fizyczne zainteresowane np. założeniem spółdzielni socjalnej, instytucje otoczenia ekonomii społecznej (m.in. Powiatowe Urzędy Pracy, Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, samorządy), organizacje pozarządowe zainteresowane uzyskiwaniem przychodów ze sprzedaży produktów lub usług, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Spółdzielnie Socjalne. – Naszym celem jest dążenie do tworzenia lokalnie zakorzenionych przedsiębiorstw społecznych, by pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, m.in. niepełnosprawnym wejść na rynek pracy – wyjaśnia Jakub Wróblewski, kierownik lubartowskiego OWES.Wspieramy też organizacje pozarządowe w znalezieniu trwałych, pozabudżetowych źródeł finansowania swej działalności. Pomagamy im stać się lepszymi organizacjami, mocniejszymi ekonomicznie, zdolnymi do zatrudniania pracowników i efektywnej pracy na rzecz ich celów. Rozwój Ekonomii Społecznej jest powszechnie w Europie uznawanym sposobem tworzenia trwałych miejsc pracy dla osób zagrożonych marginalizacją. Współpracujemy z podmiotami z Niemiec, Litwy, Chorwacji i Turcji. Dzielimy się doświadczeniami, by najlepsze adaptować na grunt lokalny. OWES jest prowadzony w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy.

Sylwia Nowokuńska

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (6891).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.