W dziale | Fakty

Radni będą głosowali w sprawie budżetu na 2018 rok

Opublikowany 21.12.2017

Na najbliższej sesji Rady Miasta 21 grudnia radni zajmą się uchwałą budżetową.
O planowane w budżecie roku 2018 zadania inwestycyjne zapytaliśmy burmistrza Janusza Bodziackiego.

Jakie są najważniejsze prognozy związane z przyszłorocznym budżetem Lubartowa?

– Miasto pozyskało największe środki finansowe od czasu istnienia samorządu. Dzięki temu będzie można zrealizować potrzebne Miastu duże inwestycje – tj:

  • oczekiwaną od lat termomodernizację wszystkich obiektów oświatowych ( szkoły
    i przedszkola ) za kwotę ponad 19 mln złotych,

  • kompleksową modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego za około 3 mln złotych,

  • montaż instalacji solarnych, fotowoltaiki i wymianę pieców za kwotę około 5 mln złotych,

  • realizację prac budowlanych w zakresie wcześniej opracowanych, wieloletnich projektów
    w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o łącznej wartości około 20 milionów złotych,

  • budowę boiska przy ulicy Parkowej za kwotę około 4 milionów złotych.

Ponadto, w ramach środków własnych budżetu miasta 2018 zaplanowano budowę
i modernizację dróg miejskich, zakup nieruchomości oraz realizację zadań wskazanych przez mieszkańców, określonych w budżecie obywatelskim.

Jak ocenia Pan szanse na rozwój inwestycyjny miasta w najbliższych latach?

Pozyskanie tak dużych zewnętrznych środków finansowych, w łącznej kwocie około 25 milionów złotych, z pewnością zagwarantuje realizację oczekiwanych od lat zadań inwestycyjnych potrzebnych naszemu Miastu. Mamy już podpisane umowy z zarządem województwa na termomodernizację bazy oświatowej, montaż instalacji solarnych, fotowoltaikę i wymianę pieców oraz na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w całym mieście. W fazę wykonawczą wchodzą dwa projekty w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, podpisaliśmy już umowy na dotację w wysokości 20 mln zł.

Na uwagę zasługuje także fakt pozyskania środków finansowych na modernizację oczyszczalni ścieków w wysokości ponad 34 mln złotych realizowaną przez spółkę miejską PGK.

Tak więc należy stwierdzić, że olbrzymie pieniądze dla Lubartowa zostały zakontraktowane i zapisane w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej Radzie Miasta.

W mojej ocenie podjęte decyzje i dotychczasowe działania naszego samorządu tworzą realne szanse na rozwój inwestycyjny Miasta, a podjęta przez Radę Miasta w projektowanym kształcie uchwała budżetowa z pewnością pozwoli na realizację tego celu. O przyszłości Lubartowa samorząd zdecyduje już na najbliższej sesji Rady 21 grudnia.

pytała: Aleksandra Jędryszka

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (6748).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.