W dziale | Fakty

„Radni odpowiadają” – radny miejski Janusz Jemielniak

Opublikowany 22.03.2013

Z moich deklaracji wyborczych zrealizowałem…

Praca radnego to praca wspierająca rozwój miasta i poprawę bytu jego mieszkańców. Uważam, że poprawienie istniejącej i tworzenie nowej infrastruktury w zdecydowany sposób ułatwi rozwój istniejących i powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych .W deklaracjach przedwyborczych informowałem, że będę szczególnie interesował się infrastrukturą miasta, poprawą komunikacji miejskiej, oraz w miarę możliwości na bieżąco realizował postulaty mieszkańców. Na początku mojej kadencji radnego poparłem, zgodnie z wolą wyborców, przeniesienie sortowni śmieci z Lubartowa i utworzenia jej w innej miejscowości. Ważną sprawą jest usprawnienie ruchu kołowego. Rondo, które powstało w północnej części miasta świadczy o koniecznej budowie kolejnego ronda na skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Słowackiego. Istotną bolączką dla przyjezdnych jak i mieszkańców miasta jest brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych.

Uważam za celowe kupno działek przy cmentarzu i przeznaczenie ich pod budowę parkingu. Nowy parking byłby parkingiem bezpłatnym, a jego położenie (blisko centrum) i wielkość sprawi, że zmniejszy się liczba samochodów w i tak już zatłoczonym centrum. W moim okręgu wyborczym znajduje się młode, lecz szybko rozwijające się osiedle tzw. „królewskie”.Jest ono w większości uzbrojone w sieć elektryczną wodociągową kanalizacyjną i gazową. Każdego roku zakładane jest oświetlenie nowej ulicy. Ustawione zostały znaki drogowe. Aby ograniczyć prędkość pojazdów budowane są progi spowalniające (ul. Królowej Jadwigi i Klonowa).

W bieżącym roku planowane jest utwardzenie ul. Władysława Jagiełły, jak również wjazdów do posesji kostką i położenie krawężników. Dokończone zostanie oświetlenie ulicy B. Chrobrego oraz oświetlenie całości ul. Zygmunta Starego. Na niektórych, mniej zabudowanychulicach, nawierzchnie utwardzane są tłuczniem lub żwirem.

Do końca kadencji planuje jeszcze …

Bolączką mieszkańców ul. Klonowej jak i większości osiedla są powstające po opadach deszczu głębokie kałuże, które wręcz uniemożliwiają przejazd tą ulicą. Zlikwidowanie tej przeszkody jest sprawą pilną. Będę starał się również, aby progi spowalniające położono także na ul. Aleje Zwycięstwa- co na pewno wpłynie na bezpieczeństwo pieszych, a o co upominają się mieszkańcy. Poza tym chciałbym doprowadzić do utwardzenia kolejnej ulicy na osiedlu.

 Mieszkańcy najczęściej zwracali się do mnie w sprawach…

Mieszkańcy zwracają się do mnie z pytaniem o możliwość uruchomienia linii komunikacji miejskiej łączącej osiedle z centrum Lubartowa. Liczba kursujących pojazdów ograniczyłaby się do dwóch pojazdów rano i dwóch popołudniowych. Aktualnie dostaję dużo pytań dotyczących ustawy śmieciowej i wysokości stawek za wywóz śmieci.

fot. KW

 

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (918).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.