W dziale | Fakty

„Radni odpowiadają” -Radny miejski Andrzej Sekuła

Opublikowany 27.02.2013

Z moich deklaracji wyborczych zrealizowałem…

Realizacja moich deklaracji jako  radnego, jest możliwa tylko przy pełnym wsparciu ze strony pozostałych radnych. Jest to wypadkowa działań moich, radnych z klubu PiS do którego należę, partnerów z koalicji i pracowników Urzędu Miasta Lubartów. Jako radny uczestniczę w realizacji zadań na rzecz miasta wynikających z przyjętego przez koalicję programu działań. Mogę jednocześnie liczyć na wsparcie radnych klubu i partnerów z koalicji przy realizacji tych zadań, które zawarłem w przekazanej wyborcom indywidualnej deklaracji wyborczej. Cieszę się, że ze złożonych mieszkańcom deklaracji, zrealizowałem już trzy zadania, moim zdaniem bardzo istotne. Pierwsze to poprawa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Lubelskiej, Piaskowej i Kolejowej poprzez jego przebudowę umożliwiającą wprowadzenie w tym miejscu ruchu okrężnego. Wpłynęło to na poprawę płynności ruchu pojazdów i w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo w rejonie działania dwóch marketów. Drugie, to wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Lubelskiej w jej południowym odcinku, co poprawiło  komfort pieszych i wpłynęło na poprawę estetyki tej części miasta. Trzecie, to doprowadzenie do zamontowania znaków drogowych  na skrzyżowaniu ulic Ks. J. Popiełuszki i Szkolnej co ma duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu.  Sukcesem wszystkich mieszkańców, władz samorządowych a więc i w pewnej części moim jest zmiana lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy zachowaniu prawa do uzyskania środków finansowych z zewnątrz. Widoczna jest poprawa estetyki  centrum miasta, po zakończeniu  remontu terenu przy ulicy Rynek II.

 

Do końca kadencji planuję jeszcze zrealizować…

Bardzo ważnym zadaniem, które  zawarłem w deklaracji wyborczej jest zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy ulicy ks. J. Popiełuszki w zabudowie osiedla. Brak takich miejsc jest wielkim problemem mieszkańców, władz Spółdzielni Mieszkaniowej i dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pieszych na tej ulicy. Jestem przekonany, że rozpoczęte przez mnie działania  doprowadzą do powstania nowych miejsc parkingowych. Działania te będą miały również wpływ na uporządkowanie i poprawę estetyki  terenów przylegających do ulicy.  Będę wspierał działania władz  miasta prowadzące do pełnej  rewitalizacji Rynku II i pozyskania obiektów  na działalność  kulturalną i rekreacyjną w centrum miasta. Należy nadal czynić starania ściągnięcia do miasta inwestorów, którzy są zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w naszym mieście, co zaowocuje w przyszłości  nowymi miejscami pracy.

 

Mieszkańcy najczęściej zwracali się do mnie w sprawach…

Najczęściej  prosili o interwencję w sprawach, które wiążą się z problemami dnia codziennego, a więc o  utrudnionym parkowaniu przy głównej ulicy osiedla, braku utwardzonej nawierzchni ulic   powstającego osiedla domków jednorodzinnych wzdłuż ulicy Łąkowej. Interweniowałem w sprawie opłat ponoszonych przez rodziców za dodatkowe godziny zajęć w przedszkolach miejskich. Ostatnie zimowe tygodnie to liczne prośby o  skuteczne odśnieżanie chodników i ulic oraz miejsc parkingowych przez służby za to odpowiedzialne. Takie sprawy staram się załatwiać niezwłocznie. Sprawy wymagające większego zaangażowania środków staram się realizować wspólnie z innymi radnymi, którzy też ten problem dostrzegają. Jestem po to by służyć miastu i jego mieszkańcom.

Pytała: Katarzyna Wójcik

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (918).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.