W dziale | Fakty

Regulamin XVII Plebiscytu na Dziesięciu Najpopularniejszych Sportowców Lubartowa.

Opublikowany 04.02.2013

1. Oficjalna nazwa Plebiscytu brzmi: XVII Plebiscyt na Dziesięciu Najpopularniejszych Sportowców Lubartowa;

2. Organizatorem Plebiscytu jest Lubartowski Ośrodek Kultury; 3. W Plebiscycie mogą brać udział Sportowcy Lubartowa (reprezentujący kluby lub sekcje działające na terenie Lubartowa) zgłoszeni przez kluby sportowe, instytucje i osoby prywatne; 4. Termin zgłaszania kandydatur sportowców do „Złotej Dziesiątki”-15 stycznia 2013 r.; 5. Głosowanie odbywa się w jednym etapie i wyłącznie na oryginalnych kuponach wyciętych z gazety; 6. Wybieraną dziesiątkę dzielimy na dwie kategorie: młodszą – do 18 lat: starszą – powyżej 18 lat. Tym samym „Złota Dziesiątka” składała się będzie z dwóch umownych „piątek”. 7. Sposób głosowania: sportowiec umieszczony na I miejscu otrzymuje 5 pkt., na II- 4 pkt., na III- 3 pkt., na IV-2 pkt., na V-1 pkt. Zasada ta obowiązuje w obu „piątkach”. 8. Każdy z uczestników naszej wspólnej zabawy może przysłać lub przynieść do Redakcji przy ul. Rynek II (kino Lewart) dowolną ilość kuponów. 9. Ważne są wyłącznie kupony podpisane, na których wpisano komplet 10 kandydatów-po 5 w obu kategoriach. 10. Plebiscytowe kupony zostaną wydrukowane w 9 kolejnych numerach „Lubartowiaka”. 11. Termin zakończenia składania kuponów upływa 3 kwietnia 2013 r. 12. O wyborze „Złotej Dziesiątki” decyduje suma punktów ze wszystkich kuponów; 13. O zakwalifikowaniu się do „Złotej Dziesiątki”, sportowcy zostaną poinformowani listownie bądź telefonicznie. 14. Termin rozstrzygnięcia Plebiscytu – kwiecień 2013 r. 15. Losowanie nagród dla Czytelników odbędzie się podczas oficjalnego rozstrzygnięcia Plebiscytu; 16. Ta sama osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę dla Czytelnika. W przypadku wylosowania po raz drugi tej samej osoby, losujemy kolejny kupon aż zostanie wylosowana kolejna osoba; 17. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Lubartowskiego Ośrodka Kultury wraz z najbliższą rodziną.


Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (7478).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.