W dziale | Fakty

Stanowisko dyrektora szpitala w sprawie…

Opublikowany 02.04.2009

?W związku z publikacją z dnia 26 marca 2009r. w ?Lubartowiaku? Nr 12, artykuł ? ?Dyrekcja zwalnia? oświadczam, że nieprawdą jest jakoby obecnie prowadzone zmiany w zatrudnieniu w Lubartowskim Szpitalu miałyby wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Powiatu i obniżenie jakości świadczonych usług medycznych. Ta restrukturyzacja zatrudnienia (nie tylko zwolnienia, a także zmiana formy zatrudnienia, wymiaru czasu pracy etc.) jest wynikiem głębokiej analizy i określenia potrzeb kadrowych przez Ordynatorów i większość Kierowników jednostek organizacyjnych Szpitala. To efekt potrzeb finansowych, które powstały w konsekwencji podwyżek wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego, znacznego wzrostu kosztów funkcjonowania Szpitala (podwyżki cen nośników energii, cen towarów i usług), jak i mniej korzystnej struktury kontraktu z NFZ na 2009 rok w stosunku do roku ubiegłego. Proponowane zmiany zostały zawarte w ogólnie dostępnym dokumencie pt. ?Restrukturyzacja zatrudnienia? (przekazanym do Zarządu Powiatu, Komisji Zdrowia, Organizacjom związkowym). Działania dotyczą ok. 30 stanowisk – od redukcji lub reorganizacji stanowiska, poprzez zmianę formy zatrudnienia (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne) po ograniczenie wymiaru czasu pracy – wszystko po to aby dostosować zatrudnienie do realnych, obecnych potrzeb Szpitala. Zmiany obejmują większość grup zawodowych, w tym także lekarzy. Odbywa się to na wniosek Ordynatorów, Kierowników jednostek, bezpośrednich przełożonych lub było to z nimi dokładnie omówione. Jednocześnie informuję, że prowadzę stale dialog ze wszystkimi pracownikami oraz reprezentującymi ich organizacjami związkowymi. Obecnie w Szpitalu nie ma sytuacji konfliktowej, która mogłaby stanowić podłoże jakiegoś sporu. Raz jeszcze i z całą stanowczością oświadczam, że pomimo obecnych działań pacjenci mogą czuć się w pełni bezpiecznie w lubartowskim szpitalu.?

Dyrektor SP ZOZ
w Lubartowie
Rafał Radwański

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (6907).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.