W dziale | Fakty

Szkolenie z konsultacji społecznych w Nałęczowie

Opublikowany 28.10.2013

Miasto Lubartów realizuje projekt „Włącz się w dialog” Program współpracy samorządu ze społecznością lokalną Miasta Lubartów na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego, który jest prowadzony w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lokalnego z Lublina.
Projekt ma na celu wzmocnienie jakości, efektywności i rozwój konsultacji społecznych na terenie miasta Lubartów. Jego uczestnikami są przedstawiciele samorządu, jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych z terenu naszego miasta.  W ramach tego przewidziane są szkolenia i wizyty studyjne mające za zadanie podniesienie poziomu wiedzy i nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia konsultacji oraz dialogu społecznego przez pracowników samorządu miasta Lubartów i przedstawicieli organizacji społecznych.
W związku z projektem w dniach 24-25 października w Nałęczowie miało miejsObraz 053ce szkolenie w zakresie form, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Miasta Lubartów, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lubartowie, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie, Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się  serce obudzi” im. Jana Pawła II, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Nadzieja” oraz Fundacji My Evergreen.
Inne formy uczestnictwa w projekcie to szkolenie wyjazdowe z zakresu zasad prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, doradztwo specjalistyczne w zakresie form i technik konsultacji społecznych, warsztaty konsultacyjne dla przedstawicieli samorządu  Miasta Lubartów oraz społeczności lokalnych dotyczące opracowania 2 dokumentów strategicznych oraz wizyty studyjne w miastach, które wdrożyły narzędzia i techniki konsultacji społecznych (Częstochowa i Rybnik).

Sylwia Nowokuńska

Obraz 001 Obraz 003 Obraz 004 Obraz 006 Obraz 007 Obraz 008 Obraz 009 Obraz 011 Obraz 013 Obraz 039 Obraz 041 Obraz 042 Obraz 044 Obraz 045 Obraz 046 Obraz 047 Obraz 048 Obraz 049 Obraz 050 Obraz 051 Obraz 053

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (6842).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.