Zobacz sztukę ludową w Muzeum Ziemi Lubartowskiej

Od lipca do połowy września w Muzeum Ziemi Lubartowskiej prezentowana jest wystawa pt. „Rzemiosło i sztuka ludowa powiatu lubartowskiego” .

 

Rozwój sztuki ludowej w regionie lubartowskim miał miejsce w latach 70 i 80 XX wieku.W okolicach Lubartowa pracowało w tym okresie ponad 20 utalentowanych twórców. Wielu z nich pozostawiło swoje prace w zbiorach muzeum. Są to eksponaty dotyczące takich dziedzin sztuki ludowej jak: plecionki, garncarstwo, tkactwo, zdobnictwo wnętrz oraz haft, rzeźba czy plastyka zdobnicza.

Na wystawie wyeksponowane są prace twórców ludowych powiatu lubartowskiego. Są to wycinanki, które wykonywał Ignacy Dobrzyński, mieszkający 25 lat w Stanisławowie Dużym (obecnie to gmina Kamionka). Jest też realistyczne malarstwo wsi lubartowskiej autorstwa nieżyjącego już Józefa Karwata z Baranówki, członka Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Mamy też haft Izabeli Prażmo z Siedlisk (również nie żyje). Ponadto są rzeźby pokazujące pracę rolnika i gospodyni wiejskiej np. przędzenie lnu, grabienie siana, noszenie wody w dzbanie czy orka, które wykonali Eleonora Kula z Abramowa i jej syn Józef. Natomiast motywy religijne zostały ukazane poprzez rzeźby Chrystusa ukrzyżowanego i Matki Bożej, których autorem jest Franciszek Szczygieł z Bratnika – informuje Maria Kozioł, prezes Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego.

Na wystawie można również zobaczyć wyroby słomiane Heleny Kołodziej z Wielkolasu i jej syna Stanisława. Inne wyroby ze słomy będące przedmiotami użytkowymi m.in. koszyk, sprzęt na bieliznę lub zboże oraz obuwie wykonała Jadwiga Markiewicz z Jam. W Michowie i Firleju kwitło garncarstwo, więc na wystawie nie brakuje garnków glinianych, a autorką płaskorzeźb w drewnie z motywami garncarstwa jest Janina Rodak z Michowa. Na ekspozycji znajdują się też wielobarwne kilimy wyrabiane przez tkaczki z Sułoszyna i Ciemna. Ciekawe są wyroby plecionkarskie, czyli koszyki z wikliny. Do grona twórców, którzy pięknie wykonywali takie przedmioty należeli Stanisław Niewczas z Chlewisk i Marian Kobyłka ze Szczekarkowa. Na uwagę zasługuje makieta podlubartowskiej wsi, której autorem jest nieżyjący już Jerzy Jezior z Firleja. W wieku 17 lat stracił wzrok, w dorosłym życiu postanowił utrwalić ze słomy i drewna swoją rodzinną zagrodę. Ekspozycję pt. „Rzemiosło i sztuka ludowa powiatu lubartowskiego” można oglądać w Muzeum Ziemi Lubartowskiej do połowy września. Następnie planowana jest wystawa związana ze 100-leciem ruchu regionalnego.

Sylwia Nowokuńska