W dziale | Ogłoszenie

Konsultacji w sprawie Programu Rewitalizacji ciąg dalszy

Opublikowany 14.04.2017

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza na Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa
na lata 2016-2023

Zakończyły się prace nad dokumentem Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata
2016-2023. Zawarte w nim działania rewitalizacyjne mają na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego.

W ramach procesu rewitalizacji zaplanowano projekty, których realizacja ma pomóc w osiągnięciu założonych celów strategicznych:

1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i wysoki poziom integracji społecznej
oraz zawodowej mieszkańców;

2. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze rewitalizacji;

3. Infrastruktura techniczna i przestrzeń publiczna spełniająca oczekiwania mieszkańców.

28 kwietnia 2017 roku (piątek) o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Lubartów w sali nr 10 odbędzie się podsumowanie prac nad projektem Programu. Zaprezentowane zostaną zakładane cele strategiczne i kierunki działań, wizja obszaru rewitalizacji po zakończeniu procesu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, główne i komplementarne przedsięwzięcia rewitalizacyjne
oraz wiele innych elementów składających się na proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (6549).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.